logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Powiatowe starostwo wprowadzi się do zabytkowej kamienicy
Starostwo Powiatowe przygotowuje się do przenosin swojej siedziby do budynku przy ul. Słowackiego 3. W pierwszej kolejności zlecone zostaną prace remontowe i przebudowa pomieszczeń oraz korytarzy. Ogłoszony został przetarg na to zadnie.


Obecnie główna siedziba powiatu mieści się w biurowcu przy ul. Konarskiego 1-3. W tym roku zaplanowano adaptację budynku przy ul Słowackiego 3 na nową siedzibę Starostwa wraz z jej wyposażeniem.

Ogłoszony został już przetarg  na remont i przebudowa pomieszczeń biurowych, gospodarczych i ciągów komunikacyjnych. Zmieniony zostanie układ niektórych pomieszczeń, by były lepiej dostosowane do nowych funkcji. Poprawi się też dostępność budynku dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt zakłada też wymianę części materiałów wykończeniowych i osprzętu instalacyjnego oraz odnowienie powłok malarskich co podniesie estetykę. Wszystkie prace zostały uzgodnione z miejskim konserwatorem zabytków. Po podpisaniu umowy zajmą one około pół roku.

Powiat bydgoski utworzono w 1999 roku w wyniku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Bydgoszcz. Składa się z ośmiu gmin graniczących z obszarem administracyjnym Bydgoszczy. Na ich terenie mieszka ponad 120 tysięcy mieszkańców. Samorząd powiatowy oraz wszystkie gminy powiatu są sygnatariuszami Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.

Wiekowy modernizm

Budynek kamienicy przy ul. Słowackiego 3 posiada 6 kondygnacji w tym piwnicę i poddasze. Wzniesiono go w latach 1903-4 według projekt P. Bohma. Modernistyczna kamienica posiada sporo elementów secesyjnego wystroju. Charakterystycznym elementem jest m.in. portal wejściowy przyozdobiony dwiema kolumnami z bogato zdobionymi głowicami. Część frontowej elewacji ma formę ryzalitu zwieńczonego ukośnym daszkiem z lukarną. W bryłę budynku wkomponowano balkony wsparte na konsolach. Warto również zwrócić uwagę na szachulcową konstrukcję części ostatniej kondygnacji. Przez wiele lat do czasu budowy nowego obiektu na Wyżynach obiekt był siedzibą wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Estetyczna Bydgoszcz

W ostatnich latach w celu rewitalizacji aktywne działania prowadzi również miasto.  Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Przy prezydencie działa też  Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta. Rewitalizację ułatwiają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.