logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowe płytki i kostki na bydgoskich chodnikach
Jeszcze w tej jesieni przeprowadzimy dodatkowe remonty chodników. To już kolejne zadania w tym zakresie realizowane w naszym mieście. Łącznie wydamy na ten cel ponad 2 mln zł.


Podpisana została umowa z wykonawcą, który do połowy grudnia przebuduje 6 zniszczonych chodników na bydgoskich osiedlach. Poprawi to bezpieczeństwo pieszych. Część prac zleciliśmy z myślą o ułatwieniach dla  osób z niepełnosprawnościami. Wykonawcą dodatkowych robót zostało konsorcjum firm w składzie: BPRD sp. z o.o, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowemu AFFABRE i Zakład Usług Drogowych REN-DROG s.c. Zadanie pochłonie ponad 500 tysięcy złotych.

Lista chodników do przebudowy:

 • ul. Grunwaldzka – wzdłuż posesji nr 1-9,
 • ul. Grunwaldzka jezdnia serwisowa – wzdłuż posesji nr 10-12 (trzy miejsca dla osób z niepełnosprawnościami),
 • al.  Powstańców Wielkopolskich – na wysokości budynku z nr 13,
 • ul. Dolina – wzdłuż posesji nr 14-16,
 • ul. Graniczna – wzdłuż posesji nr 17-22,
 • ul. L. Mierosławskiego – na wysokości budynku z nr 23.

Szereg prac zrealizowanych

To już kolejne remonty chodników realizowane w tym roku. Od maja prowadziliśmy prace przy drobnych remontach i naprawach chodników, które mieszkańcy zgłosili poprzez aplikację Dbamy o Bydgoszcz. To jedna z najprostszych metod sygnalizowania wszelkich usterek związanych z miejską infrastrukturą. Na ten cel wydaliśmy prawie 300 tys. złotych. Za blisko 1,5 mln zł prace prowadziliśmy m.in. przy:

 • zatoce autobusowej na ul. Bernardyńskiej przy rondzie Jagiellonów
 • ul. Krętej - pusty plac po kwiaciarniach
 • schodach łączących Wały Jagiellońskie z ul. Pod Blankami
 • •ul. Jagiellońskiej przy Pałacu Młodzieży
 • •ul. Toruńskiej
 • •przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Nakielskiej i Wrocławskiej
 • ul. Śniadeckich

Nowe ulice w parze z chodnikiem

Trwają też prace przy przebudowie chodników na ul. Grudziądzkiej i Jagiellońskiej (na wysokości ul. Kolberga). Szereg nowych ciągów pieszo-rowerowych powstanie też przy okazji dużych inwestycji drogowych. Piesi już korzystają z części nowej infrastruktury, która powstaje w ramach rewitalizacji Starego Fordonu. W ciąg pieszo-rowerowy wyposażone zostały też rozbudowywane ul. Smukalska, ul. Chemiczna oraz wiadukt na ul. Wojska Polskiego. Warto wspomnieć, że część inwestycji dla pieszych zrealizujemy w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski. Do realizacji wybrane zostały m.in. projekty związane z rewitalizacją ulicy Piotra Skargi oraz wymianą chodników przy ul. 16 Pułku Ułanów Wlkp.