logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Mały budynek, wielka zmiana
Zakończył się remont kamienicy przy ul. M. Jackowskiego 36. Niewielki budynek, za spraw nowych tynków i kolorystyki, zdobi Okole. Wcześniej wypiękniało kilka innych wiekowych kamienic.


Budynek przy ul. Jackowskiego 36 pochodzi prawdopodobnie z początku XX wieku. Zbudowano go na planie prostokąta. Piętrowa kamienica z użytkowym poddaszem nakryta jest dwuspadowym dachem. Kondygnację rozdzielono gzymsem. Główne wejście posiada dobrze zachowaną stolarkę drzwiową. W zakres zakończonych wchodziło odnowienie elewacji frontowej. Zleciła je wspólnota zarządzana przez ADM. Remont kosztował 43 tysiące złotych.

Wcześniej przebudowano sąsiedni, nowszy budynek, u zbiegu z ulicą W. Łokietka. W ostatnich latach przywrócono też świetność elewacjom kamienic z numerami 8, 23 i 26. Na mieszkania zaadaptowano też dawną mleczarnię (budynek z nr 28).

Estetyczna Bydgoszcz

W ostatnich latach w celu rewitalizacji Bydgoszczy aktywne działania prowadzi również miasto. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników, mostów. Zlecane są prace przy odtwarzaniu zieleni. Przy prezydencie działa Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań podnoszących estetykę miejskiej przestrzeni. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta. Rewitalizację ułatwiają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego