logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Dbamy o zabytki. Kolejne kamienice wypięknieją
Radni zdecydowali o przyznaniu dotacji dla ważnych budowli związanych z historią miasta. Bydgoski Program Wsparcia Renowacji Zabytków umożliwi między innymi remonty 6 kamienic oraz kościoła na placu Piastowskim. Miasto zabezpieczyło na ten cel pół miliona złotych.


- Od ponad dekady intensywnie pracujemy nad rewitalizacją Salonu Bydgoszczy – podkreśla prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. -  Odrestaurowaliśmy szereg historycznych budynków należących do miasta, m.in. Młyny Rothera, Teatr Kameralny, Muzeum Okręgowe. Równocześnie wspieramy prywatne inicjatywy związane z zabytkami. Udostępniliśmy między innymi wspólnotom i przedsiębiorcom część naszych środków unijnych z Gminnego Programu Rewitalizacji. Co roku zabezpieczamy też miejskie środki na Bydgoski Program Wsparcia Renowacji Zabytków. Dzięki tym pieniądzom przybywa odnowionych elewacji kamienic, przywracane są architektoniczne detale. Ze względu na rządowe cięcia w finansowaniu samorządów, byliśmy zmuszeni ograniczyć to wsparcie. Dlatego tym większe słowa uznania składam właścicielom tych obiektów, którzy podejmują się trudu ich renowacji, nawet jeśli korzystają z ograniczonego wsparcia. Taka postawa zasługuje na szacunek wszystkich mieszkańców.

W tym roku miejskie dotacje pomogą prowadzić prace konserwatorskie w 7 obiektach. Ich łączna wartość to milion złotych. Miejskie wsparcie to natomiast pół miliona złotych. Kwota została ograniczona po rządowych cięciach w finansowaniu samorządów.

Lista obiektów z dofinansowaniem:

 • A. Cieszkowskiego 14 (odnowienie elewacji i jej zabezpieczenie przed wilgocią)
 • Gdańska 101 (konserwacja i remont elewacji frontowej)
 • Świętojańska 18 (m.in. remont elewacji frontowej)
 • T. Magdzińskiego 7-9 (remont elewacji frontowej, bocznej wraz z wymianą stolarki okiennej)
 • Pod Blankami 6 (remont dachu)
 • pl. Wolności 3/6 (renowacja stolarki)
 • kościół na pl. Piastowskim (prace konserwatorskie przy elewacji zachodniej)

W ubiegłym roku dzięki miejskim dotacjom prace przeprowadzone zostały w 3  obiektach: kamienicy przy ul. Śląskiej 11, narożnej kamienicy u zbiegu ul. Pomorskiej i Hetmańskiej oraz przy elewacji budynku przy ul. Gdańskiej 96.

Nie tylko dotacje

W ostatnich latach, w celu rewitalizacji Starego Miasta, stosujemy cały pakiet działań. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie i nakazy remontów. Wprowadziliśmy również zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy na estetyczne witryny, przebudowaliśmy Stary Rynek i ulice wokół niego, restylizacji poddaliśmy mosty, przywróciliśmy historyczny wygląd ul. Cieszkowskiego, porządkowane są nośniki reklamowe, tworzymy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego chroniące zabytki, powołaliśmy też radę d.s. estetyki, która opiniuje kluczowe projekty.

W tym roku zaplanowano także prace przy obiektach zabytkowych należących do miasta:

 • modernizację gmachu sierocińca przy ul. Traugutta (przygotowania do przetargu)
 • odrestaurowanie wrót śluz na Starym Kanale Bydgoskim  (przetarg)
 • remont dachu tzw. kasyna w Łęgnowie (prace w trakcie)
 • remoncie wieży ciśnień na Szwederowie (prace w trakcie)
 • rewitalizację Hali Targowej (prace w trakcie)
 • remonty kamienic zarządzanych przez ADM (pierwsze zadania w trakcie)
 • przygotowana zostanie też dokumentacja niezbędna do rozpoczęcia prac konserwatorskich w białym spichrzu przy ul. Mennica 2.

W ubiegłym roku zakończone zostały prace w kilku innych obiektach zabytkowych m.in. kuczki w Starym Fordonie, przedszkolu w Opławcu.