logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Codziennie zmieniają świat na lepsze
Poznaliśmy Wolontariuszy Roku 2023. We wtorek, 5 grudnia br., w Międzynarodowym Dniu Wolontariatu, Prezydent Rafał Bruski wręczył nagrody i wyróżnienia tym, którzy na co dzień oferują swój czas i wsparcie innym. W tym roku Konkurs Bydgoski Wolontariusz Roku obchodzi 20-te urodziny.


Wolontariuszki i Wolontariusze zmieniają świat na lepsze – to hasło Konkursu na Bydgoskiego Wolontariusza 2023. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa – nagrody dla wolonariuszek i wolontariuszy przyznaliśmy po raz dwudziesty. Przez ten czas dziękowano i nagradzano setki osób poświęcających swój czas dla innych i dla realizacji zadań pożytku publicznego. W konkursie obowiązują kategorie stałe. Doraźnie ogłasza się także kategorie specjalne. Zgłoszenia kandydatów do wyróżnień przyjmowane były do 17 listopada br. Składać go mogły wszystkie organizacje, placówki i instytucje zrzeszające lub współpracujące z wolontariuszami.


- Te nagrody i wyróżnienia są zwieńczeniem pracy, zaangażowania i najlepiej rozumianej bezinteresowności. Są też ukoronowaniem szlachetnych wartości na Państwa przykładach – ich Ambasadorek i Ambasadorów. Gratuluję i dziękuję za Wasz zapał, empatię i otwartość na drugiego człowieka i jego potrzeby. Wasza praca jest nieoceniona – mówił podczas jubileuszowej Gali Konkursu w Teatrze Kameralnym.
Wolontariusze to specjaliści od wszelkich spraw. Kojarzeni nie tylko z instytucjami jak schroniska dla zwierząt, organizacje ekologiczne czy domy dziecka, wspierają równie często projekty zorientowane na rozwój nowatorskich kreatywnych inicjatyw. Z pomocy wolontariuszy korzystają zarówno organizacje społeczne, jak i specjalistyczne firmy. Wolontariat pracowniczy coraz częściej wykorzystywany jest przez menadżerów firm w odpowiedzi na potrzeby i wnioski samych pracowniczek i pracowników, dla budowania dobrej atmosfery i wspierania aktywności zespołów.
Nagrodami w bieżącej edycji konkursu będą statuetki skrzydeł aniołów – dla podkreślenia wyjątkowości jubileuszu, a przede wszystkim szlachetnych, anielskich postaw, prezentowanych każdego dnia przez wolontariuszki i wolontariuszy, których tak wiele jest wśród nas.
Miasto Bydgoszczy wspiera rozwój idei wolontariackich na wiele sposobów. W ostatnich dniach zakończył się cykl szkoleń dedykowanych zarówno samym wolontariuszom, jak i ich opiekunom. Odbyło się także ostatnie spotkanie grupy wsparcia psychologicznego dla społeczników. Konsekwentnie rozwijany jest również projekt pod nazwą „Wolontariat Przyszłości”, w którym wspólnie ze specjalistami, teoretykami, ale i praktykami pracy społecznej badamy, symulujemy i sprawdzamy jak może, jak powinien i jak prawdopodobnie będzie wyglądać nowoczesny i świeży „Wolontariat Przyszłości”.


 
Oto Wolontariusze Roku 2023
W kategorii wolontariat dziecięcy tytuł zdobyła
Kaja Grzelczak.
Kaja ma 13 lat, od 6 klasy angażuje się w pracę na rzecz szkolnego wolontariatu. Jest pomysłodawczynią i uczestniczką wielu akcji i zbiórek, m.in. „Dnia bezpiecznego internetu”, „Dorastania online”, akcji pomocowych Ukrainie, projektu „Emocje dają moc a moc jest w głowie”. Piecze ciasta i babeczki na festyny, kiermasze i akcje charytatywne.
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały: Aniela Woźniak i Lena Cabańska. Aniela otrzymała wyróżnienia dla najmłodszej wolontariuszki w tegorocznym konkursie. Ma 7 lat i już dwuletni staż w pracy wolontariackiej. Z serdecznością i empatią angażuje się w działania Stowarzyszenia „Dzięki Wam” od pierwszych dni wojny na Ukrainie. Nie tylko oddała swoje ubrania i zabawki dzieciom, które tego potrzebowały, ale regularnie włącza się w pomoc potrzebującym, udzielając wsparcia przy rozdawaniu darów. Pomaga przy przeprowadzkach, dzielnie nosząc torby, wspiera dzieci podczas zabaw na mini placu zabaw znajdującym się w Stowarzyszeniu, uczestniczy w akcji mikołajkowej. Lena Cabańska współpracuje ze Stowarzyszeniem Uśmiech Nadziei Dzieciom, brała udział m.in. w festynie Gramy dla Onko, festynie OnkoMikołaje, współorganizowała Dzień Superbohatera w Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy czy zajęcia dla dzieci w świetlicy Szpitala im. dr A. Jurasza.

W kategorii wolontariat młodzieżowy tytuł otrzymała Marlena Chróśniak. W życiu kieruje się zasadą mądrej pomocy osobom potrzebującym, marzy by pomaganie ludziom uczynić zaraźliwym  poprzez inspirowanie koleżanek i kolegów do bycia lepszymi, idea którą krzewi oparta jest o tolerancję, fachowość, miłość do ludzi. Jest wychowanką Bursy nr 1. Była organizatorką i inicjatorką wydarzenia „Nie zmarnuj swojego życia”. Brała udział w wielu projektach m.in. „Pokoloruj ze mną świat”, „Mamy złote serca – dbamy o uśmiech każdego dziecka”. Realizuje wiele przedsięwzięć o charakterze wolontaryjnym, profilaktycznym, kulturalnym.
Wyróżnienie w tek kategorii otrzymała Dominika Kozłowska, wolontariuszka w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczym, w ramach Koła Naukowego Wspierania i Rozwoju Dziecka na UKW wspierała dzieci z rodzin ukraińskich, prowadziła warsztaty edukacyjne w klubie malucha „Jak u Mamy” i korepetycje z matematyki dla uczniów klas ósmych.

Tytuł Bydgoskiego Wolontariusza Roku 2023 w kategorii wolontariat dorosły otrzymała Helena Skonieczka
zgłoszona przez Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski. Pani Helena od 20 lat na rzecz PZN, łącznie od 50 lat jako animatorka kultury w środowisku bydgoskim.
Pracowała w Wojewódzkim Domu Kultury, a gdy choroba wykluczyła ją z aktywności zawodowej, włączyła się w działalność Kujawsko-Pomorskiego PZN, pełniła funkcję wiceprezesa Okręgu Kujawsko pomorskiego PZN, prezesa Okręgowego Klubu Aktywności Twórczej i Kulturalnej, prowadząc Teatr Wspólny, Klub Seniora i jeszcze wiele innych form aktywności społecznej. W latach 2003-2016 była koordynatorem ds. kultury w okręgu kujawsko pomorskim polskiego związku niewidomych.  W latach 2003-2023 zrealizowała ponad 100 autorskich projektów, których była inicjatorką i jednocześnie realizatorką.
Poeta, eseistka, animatorka kultury, aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta, działając tez w innych stowarzyszeniach m.in. związku harcerstwa polskiego, związku literatów polskich, klubie melomana przy Filharmonii pomorskiej i wielu innych.

Wyróżnienie w tek kategorii trafiło do rąk Joanny Studzińskiej zgłoszonej przez Stowarzyszenie Stukot. Pani Joanna od lat działa na rzecz poprawy jakości życia zwierząt i zapobieganiu bezdomności. na swoim koncie ma: 10 lat wolontariatu w schronisku dla zwierząt w Bydgoszczy, 5 lat wolontariatu w Bydgoskim Klubie Przyjaciół Zwierząt Animals, 2 lata Wolontariatu w stowarzyszeniu otwarte klatki, 5 lat wolontariatu w Stowarzyszeniu Stukot, którego jest założycielką i pełni funkcję Prezes Zarządu. Jest współorganizatorką najważniejszego wydarzenia środowiska pro zwierzęcego w Polsce w 2023 roku – III Kongresu Praw Zwierząt.
Realizatorka Projektu „Akcja KastrAkcja” z BBO. Pani Joanna zgromadziła wokół siebie 30 wolonatariuszy, którzy regularnie dyżurują w kociarni, z jej inicjatywy po wybuchu wojny w Ukrainie Stowarzyszenie przyjęło pod opiekę kilkanaście kotów uchodźczych. Stukot prowadzi przytulisko i kilkanaście domów tymczasowych dla kotów.

Bydgoskim Wolontariuszem Roku 2023 w kategorii opiekun wolontariatu została Agnieszka Sikorska zgłoszona przez MDK nr 5. OD 13 lat opiekuje się wolontariuszami. W tym czasie zorganizowała wiele akcji m.in.: „Makulaturę zbieramy Fundusze mamy”, „Nakręceni pomagamy nie tylko naturze”, roztańczone Mikołajki i Szpitalu Dziecięcym, „Gorący kubek” - zbiórkę żywności dla mieszkańców internatu specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego nr 3 w Bydgoszczy, świąteczne paczki dla dzieci, Pchli targ promujący ideę zero waste czy „Jest nas więcej przeciwko hejtowi w necie”.
Wyróżnienie w tej kategorii powędrowało do Beaty Kobus, przewodniczącej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji, w latach 2015-2023 komendantki hufca Bydgoszcz-Miasto. Pani Beata współtworzyła tymczasowe punkty pobytu uchodźców w Bydgoszczy, od 2015 roku kierowała komendą hufca i była liderką wolontariuszy pracujących z najmłodszą grupą – zuchami. Członkini Rady Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP.

Bydgoskim Wolontariuszem Roku 2023 w kategorii wolontariat w obliczu wojny i pomocy uchodźcom został Wojciech Chwil zgłoszony przez Hufiec ZHP Bydgoszcz-Miasto. Od pierwszego dnia agresji Rosji na Ukrainę aktywnie włączył się w pomoc mieszkańcom Ukrainy – zarówno w Polsce, jak i na terenie Ukrainy. Już drugiego dnia ogłosił kujawsko – pomorską harcerską zbiórkę darów i podczas 5 dni wspólnie zebrano około 30 palet darów! Wojciech został powołany do zespołu Sztabu Kryzysowego „Harcerze dla Ukrainy” Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, koordynował zbiórki darów w hufcach w naszym województwie. Podczas wyjazdów nazwanych „Konwojami Dobroci” z darami czterokrotnie wjeżdżał na teren Ukrainy zawożąc materiały potrzebne do przetrwania (odzież, jedzenie, środki czystości). Za każdym razem Pan Wojciech przywoził w drodze powrotnej rodziny ukraińskie, które uciekały przed wojną do bezpiecznej Polski – łącznie ok 20 osób. Do dzisiaj współpracuje z harcerzami z Nowego Dworu Mazowieckiego wspierając kolejne misje darów na Ukrainę – wspieranie w pozyskiwanie darów, organizowanie konkretnego sprzętu i wyposażenia dla walczących.

Wyróżnienie w tej kategorii przypadło Adamowi Jaworskiemu, którego staż wolontariacki wynosi 40 lat. W 2019 roku powołał do życia Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Potrzebującym „Dzięki Wam”. Prowadzi punkt wydawania darów dla Ukraińców, z którego dziennie korzysta od 200 do 500 rodzin uchodźczych z Ukrainy jak również ubogich mieszkańców województwa Bydgoszczy. Pan Adam prowadzi miejski punkt pomocy Bydgoszcz – Ukrainie. W 2017 roku zaprosił bydgoskie szkoły do niesienia pomocy poprzez charytatywne remonty. Wraz z uczniami przeprowadził 15 remontów. Zorganizował akcję „Pomóżmy św. Mikołajowi”. W s=6 edycjach akcji udało się obdarować paczkami ponad 2000 osób. W grudniu z paczkami wyjechało 17 aut z Mikołajami i paczkami dla prawie 600 osób.