logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Termomodernizacja miejskich budynków • Wartość dofinansowania: 25.000.000,00 zł
 • Całkowita wartość inwestycji: 37.603.558,00 zł
 • Zadanie dofinansowane z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
 • Cel zadania: Poprawa efektywności energetycznej.

 •  Nazwa zadania:  „Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy

  • Opis zadania: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie miasta poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku Przedszkola nr 19.

 • Nazwa zadania: „Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy”

  • Opis zadania: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie miasta poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku Przedszkola nr 4.

 • Nazwa zadania: „Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy”

  • opis zadania: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie miasta poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku Przedszkola przy SP nr 34.

 • Nazwa zadania: „Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy”

  • Opis zadania: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie miasta poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku Przedszkola nr 16.

 • Nazwa zadania: „Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy”

  • Opis zadania: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie miasta poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku Przedszkola nr 22

 • Nazwa zadania: „Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy”

  • Opis zadania: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie miasta poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku SP nr 22.

 • Nazwa zadania:  „Termomodernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20”

  • Opis zadania: Poprawa efektywności energetycznej w budynku Galerii Miejskiej BWA
   przy ul. Gdańskiej 20 wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. W ramach zadania realizowane będą następujące roboty budowlane:

   • Przebudowa elewacji z kamiennych okładzin zewnętrznych z piaskowca budynku wystawienniczego Galerii wraz ociepleniem,
   • Wzmocnienie i zabezpieczenie przed dalszym zniszczeniem spękań ścian i stropów nadwieszenia budynku wystawienniczego Galerii,
   • Modernizacja pokrycia dachu wraz z termomodernizacja – budynek wystawienniczy
    i budynek administracyjny,
   •   Modernizacja z wymianą obróbek blacharskich dachu w tym rynien i rur spustowe oraz wpustów dachowych – budynek wystawienniczy i budynek administracyjny,
   • Wymiana lub naprawa instalacji odgromowej na dachu – budynek wystawienniczy
    i budynek administracyjny
   • Wymiana izolacji przeciwwilgociowej wraz z termoizolacją ścian piwnic – budynek administracyjny,
   • Wymiana stolarki okiennej budynku wystawienniczego Galerii ( I i II piętro)