logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rewitalizacja bulwarów  • Wartość dofinansowania: 29.970.000,00 zł
  • Całkowita wartość inwestycji: 33.300.000,00 zł
  • Nazwa zadania: Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży obejmująca przebudowę umocnień, zagospodarowanie terenu nadrzecznego rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą
  • Zadanie dofinansowane z: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
  • Cel zadania: poprawa estetyki i podniesienie walorów użytkowych
  • Opis zadania: Inwestycja obejmuje rewitalizację terenów nadrzecznych rzeki Brdy w zakres której wchodzi wykonanie nowych /remont istniejących umocnień nabrzeży (w zależności od ich stanu technicznego, w tym w zakresie ochrony terenu przed zalewaniem), zagospodarowanie terenu bulwaru na lewym brzegu rzeki Brdy na odcinku od ulicy Krakowskiej do mostu Kazimierza Wielkiego oraz wyspy Św. Barbary wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Przedmiot zamówienia obejmować będzie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.