logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rewitalizacja Placu Kościeleckich  • Wartość dofinansowania: 4.995.000,00 zł
  • Całkowita wartość inwestycji: 5.550.000 zł
  • Nazwa zadania: Rewitalizacja Placu Kościeleckich
  • Zadanie dofinansowane z: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
  • Cel zadania: poprawa estetyki i podniesienie walorów użytkowych
  • Opis zadania: Zadanie obejmuje Rewitalizację Placu Kościeleckich w zakresie jego przebudowy i modernizacji obejmujących m.in.: zmianę ukształtowania terenu zielonego oraz nawierzchni utwardzonych w obrębie wewn. części placu, budowę nowego układu komunikacji pieszej
    z nawierzchnią utwardzoną mineralną, montaż wiat przystankowych w nowych lokalizacjach oraz elementów małej architektury, budowę zewn. instalacji wodociągowej dla potrzeb podlewania, przebudowę: oświetlenia ulicznego oraz parkowego, nawierzchni istniejących chodników, przystanków autobusowych oraz jezdni.