logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości od 2012 roku działa usługa internetowa pozwalającą na pobranie wydruku komputerowego aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do KRS. Wydruki te mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację, są bezpłatne i nie trzeba iść do sądu. Tym samym mogą one stanowić obowiązkowy załącznik do oferty realizacji zadania publicznego składanej w ramach otwartego konkursu ofert, małego grantu, czy też z własnej inicjatywy, zamiast kopii aktualnego odpisu z KRS-u wydawanego przez Centralną Informację.

Usługa jest dostępna  TUTAJ