logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Konkursy ofert / inne możliwości pozyskania dofinansowania działań/projektów

Pozostałe źródła finansowania:

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
programy/granty z budżetu centralnego
Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
http://www.eog.gov.pl/

Fundusz Współpracy Dwustronnej - Fundusze Norweskie i Fundusze EOG
https://ncn.gov.pl/eeanorwaygrants/bnf
Fundusz Wyszehradzki
http://visegradfund.org/
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/szwajcarsko-polski-program-wspolpracy
Program Europa dla Obywateli 
http://www.europadlaobywateli.pl/
Erasmus+
http://erasmusplus.org.pl/
Kreatywna Europa 2021-2027
http://www.kreatywna-europa.eu/
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (NOWE FIO)
https://niw.gov.pl/nasze-programy/nowefio/

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
https://www.gov.pl/web/kultura/fundusz-wsparcia-kultury
Bank Ambitnej Młodzieży - BAM (Fundacja Banku Zachodniego WBK)
http://fundacja.bzwbk.pl/programy-grantowe/bank-ambitnej-mlodziezy/
Bank Dziecięcych Uśmiechów - BDU (Fundacja Banku Zachodniego WBK)
http://fundacja.bzwbk.pl/programy-grantowe/bank-dzieciecych-usmiechow/
Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga 
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm#dotacje/
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 
http://www.filantropia.org.pl/
Fundacja im. Stefana Batorego 
http://www.batory.org.pl/
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 
http://www.fwpn.org.pl/
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
www.pnwm.org
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 
http://www.pcyf.org.pl/
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 
http://www.pafw.pl/
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 
http://www.fpds.pl/
Fundacja Edukacja dla Demokracji
https://fed.org.pl/granty/
Polska Fundacja im. Roberta Schumana 
www.schuman.pl
Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI
www.pauci.org
Fundacja Wspólna Droga 
www.unitedway.org.pl
Fundacja Orange
www.fundacja.orange.pl

ARCHIWUM

Fundusze i programy Unii Europejskiej (okres programowania 2014-2020)


Portal Funduszy Europejskich
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Programy i fundusze Unii Europejskiej dla organizacji pozarządowych:
http://eu.ngo.pl/
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
https://www.power.gov.pl/
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój-nabory prowadzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
https://efs.mrpips.gov.pl/
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – nabory prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
http://www.power.wup.torun.pl/
Program Gwarancje dla Młodzieży
http://gdm.praca.gov.pl/
Program Gwarancje dla Młodzieży w Województwie Kujawsko-Pomorskim
http://gwarancje.wup.torun.pl/
Fundusze europejskie dla zdrowia
http://www.zdrowie.gov.pl/
Fundusze europejskie dla oświaty
https://efs.men.gov.pl/
Fundusze unijne w Województwie Kujawsko-Pomorskim
http://www.mojregion.eu/
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/strona-glowna-rpo
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Kujawsko-Pomorskim
http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/punkty-informacyjne