logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Opera NOVA w Bydgoszczyul. Marszałka Focha 5
85-070 Bydgoszcz
www.opera.bydgoszcz.pl
Sekretariat 052 3251510
Dział Promocji i Obsługi Widzów, przedsprzedaż biletów:
tel. 052 3251655, fax 052 3251636
Kasa biletowa– tel. 052 325 15 55