logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego
ul. Grodzka 7-11
tel. (+48 52) 585 99 66
e-mail: muzeum@muzeum.bydgoszcz.pl
www.muzeum.bydgoszcz.pl
  
Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego
ul. Berwińskiego 4
tel. (+48 52) 346 23 18
e-mail: muzeum@ukw.edu.pl
www.muzeum.ukw.edu.pl

Muzeum Wojsk Lądowych
ul. Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz
tel. (+48 52) 378-48-76
e-mail: sekretariat@muzeumwl.pl
www.muzeumwl.pl

Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy
- Hala Pomp ul. Gdańska 242,
- Wieża Ciśnień ul. Filarecka 1
e-mail: muzeum@mwik.bydgoszcz.pl
http://www.muzeum.mwik.bydgoszcz.pl/

Muzeum Oświaty
ul. Mari Curie-Skłodowskiej 4
tel. (+48 52) 342-65-90
e-mail: muzeumoswiaty@poczta.onet.pl
http://www.muzeumoswiaty_bydgoszcz.republika.pl/

Muzeum Mydła i Historii Brudu
ul. Długa 13 - 17
tel. (+48 52) 5157015
e-mil: warsztaty@muzeummydla.pl
http://muzeummydla.pl

Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego
ul. Staroszkolna 10, 85-209 Bydgoszcz
tel. 693765075
e-mail: muzeum@kanalbydgoski.pl
www.kanalbydgoski.pl

 Muzeum Fotografii w Bydgoszczy
ul. Królowej Jadwigi 14
85-231 Bydgoszcz
tel. (+48 52)  567 00 07
e-mail: muzeumfoto@byd.pl
www: http://muzeumfoto.byd.pl/