logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczyul. Andrzeja Szwalbego 6,
85-080 Bydgoszcz
tel. +48 52 321 04 67
fax +48 52 321 07 52
e-mail: sekretariat@filharmonia.bydgoszcz.pl
http://www.filharmonia.bydgoszcz.pl