logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

EUROCITIESBydgoszcz jest pełnym członkiem stowarzyszenia Eurocities od listopada 2005 r. 

EUROCITIES jest zrzeszeniem ponad 200 dużych miast europejskich z 39 krajów, głownie z państw UE, którego celem jest stworzenie wspólnej wizji dla zrównoważonego rozwoju, lepszej przyszłości i dobrej jakości życia w miastach europejskich. Aby osiągnąć cel, EUROCITIES tworzy platformę dla miast członkowskich, która umożliwia bliską współpracę, wymianę wiedzy, idei, doświadczeń, analizę wspólnych problemów i wspólne kreowanie innowacyjnych rozwiązań. W Polsce członkami stowarzyszenia są: Gdańsk, Poznań, Łódź, Rzeszów, Warszawa, Katowice, Wrocław, Bydgoszcz, Lublin oraz Białystok.

Założone w 1986 r. przez burmistrzów sześciu miast europejskich, Barcelony, Birmingham, Frankfurtu, Lyonu, Mediolanu i Rotterdamu, EUROCITIES daje dużym miastom głos w Europie i reprezentuje ich interesydzięki dialogowi z instytucjami Unii Europejskiej we wszystkich aspektach legislacji, polityki i programów, które mają wpływ na miasta oraz ich obywateli. EUROCITIES przede wszystkim wspiera wszystkie działania na rzecz stworzenia Europejskiej Polityki Miejskiej i jest aktywne w wielu dziedzinach polityki takich jak rozwój ekonomiczny, służba cywilna, ekologia, transport i przepływ osób, zatrudnienie i sprawy socjalne, kultura, edukacja, informacja, społeczeństwo wiedzy, dobre zarządzanie i współpraca z zagranicą.    

Działania EUROCITIES głównie polegają na:

Tworzeniu sieci – wymianie i pogłębianiu wiedzy:

Stowarzyszenie tworzy sieć miast, dzięki której miasta członkowskie uczą się od siebie poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń, porównanie różnych podejść do zagadnień związanych z miastami, problemów i wyzwań, testowanie różnych rozwiązań i analizowanie najlepszych praktyk. EUROCITIES umożliwia tę wymianę na forach, konferencjach, spotkaniach, w grupach roboczych, projektach, wspólnych działaniach i różnych uroczystościach. Współpraca ta jest podstawą do wypracowania wspólnego stanowiska EUROCITIES wobec polityki instytucji UE.

Lobbingu – własnej inicjatywie i wpływu na politykę:

EUROCITIES aktywnie uczestniczy w rozwoju i implementacji polityki UE reprezentując interesy miast członkowskich  i jest ważnym partnerem w dialogu z Komisją Europejską - zarówno w kwestiach politycznych jak i technicznych. Stowarzyszenie utrzymuje bliskie kontakty z Komitetem Regionów, Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi.

Prowadzeniu kampanii – podniesieniu świadomości publicznej:

Przez tworzenie kampanii w całej Europie EUROCITIES dąży do realizacji priorytetów i interesów swoich członków na podstawie różnych zagadnień, jak np. przepływ osób i odpowiedzialnej konsumpcji. Celem tych kampanii jest podniesienie świadomości publicznej i zmiana zachowania zarówno władz miejskich jak i obywateli, których aktywne poparcie i kooperacja są często istotne dla sukcesu w osiąganiu politycznych celów, przede wszystkim na poziomie lokalnym. 

EUROCITIES  co roku przyznaje nagrody dla najbardziej innowacyjnych, najbardziej zaangażowanych i najlepiej współpracujących miast członkowskich. Nagrodę w formie trofeum otrzymują  miasta, które według ściśle określonych kryteriów wygrywają w tych trzech kategoriach.