logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

ALDAData przystąpienia do ALDA - 10 grudnia 2007 roku

 

Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2007r.

 

Stowarzyszenie ALDA powstało w 1999 roku jako organizacja patronacka zrzeszająca Agencje Demokracji Lokalnej istniejące oddzielnie od 1993 roku. Obecnie zrzesza ponad 300 członków ( jednostek władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych) z ponad 40 krajów Europy zaangażowanych we wspieranie demokracji, poszanowania praw człowieka oraz praw mniejszości. Stowarzyszenie jest bardzo aktywne w stosunkach międzynarodowych dzięki inicjatywom współpracy zdecentralizowanej. Główny zakres działania obejmuje wschodnią i południową Europę. Stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju, dialogu międzykulturowego, kwestii równouprawnienia płci, spraw mniejszości, młodzieży, osób niepełnosprawnych; rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Oprócz koordynowania działalności poszczególnych Agencji, Stowarzyszenie zapewnia pomoc w zakresie pozyskiwania funduszy, szkolenia personelu,  reprezentowanie  swoich członków na forum Rady Europy oraz  w kontaktach z innymi międzynarodowymi instytucjami i sponsorami.

Przystąpienie do stowarzyszenia daje szansę Bydgoszczy na aktywny udział w tworzeniu demokratycznych instytucji oraz w procesach na rzecz rozszerzenia UE, a także wymianę doświadczeń w ramach współpracy międzynarodowej. Udział w pracach ALDY to przede wszystkim możliwość wspólnego ubiegania się o dotacje z programów Unii Europejskiej i  Rady Europy. Europejskie programy transnarodowe wymagają udziału kilku partnerów, a organizacja ALDA daje możliwość nawiązania wielu cennych kontaktów międzynarodowych z instytucjami o różnym statusie prawnym: samorządami, organizacjami branżowymi, sektorem non-profit. ALDA kładzie duży nacisk na wizualną oprawę swoich przedsięwzięć, dlatego też Bydgoszcz wstępując w szeregi członków będzie korzystała z okazji do promowania miasta.

Wraz z przystąpieniem Bydgoszczy do Stowarzyszenia pojawiła się możliwość nawiązania bliższej współpracy z organizacjami członkowskimi w celu promowania na poziomie międzynarodowym wspólnych interesów.

Bydgoszcz jest pierwszym polskim miastem, które zdecydowało się na członkostwo w ALDA.

 

www.alda-europe.eu