logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

ZBADAJ SWOJE PŁUCA
Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca


 

Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za Pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK) – prowadzony dla makroregionu północnego przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku (UCK).

 

Celem programu jest poprawa wykrywalności raka płuca na wczesnym etapie jego rozwoju poprzez prowadzenie działań profilaktycznych w wybranej populacji mieszkańców Polski w latach realizacji Programu. W jego realizację zaangażowany jest wielodyscyplinarny zespół specjalistów m. in. z Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej oraz Zakładu Radiologii UCK.

 

GRUPA DOCELOWA:

·        Osoby w wieku 55-74 lata, wieloletni palacze, okres abstynencji tytoniowej poniżej 15 lat;

·        Osoby w wieku 50-74 lata, wieloletni palacze, okres abstynencji tytoniowej poniżej 15 lat, u których stwierdza się jeden z czynników ryzyka:

o   Ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadzę, radon,

o   Indywidualna historia zachorowania na raka: w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. rak pęcherza moczowego,

o   Występowanie raka płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia,

o   Choroby płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub włóknienie płuc.

   Jak się zgłosić do programu?                                      UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
   Skontaktuj się z nami!                                             UL. SMOLUCHOWSKIEGO 17 | 80-952 GDAŃSK
                                  

E-MAIL: ZBADAJSWOJEPLUCA@UCK.GDA.PL
                       
TELEFON: 58/349-36-86