logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy w latach 2019-2022Realizatorzy Programu:

Klinika Zdrówko s.c.
Al. Adama Mickiewicza 23
86-032 Niemcz
tel. (52) 375 25 07

GAMETA SZPITAL Sp. z o.o. i Wsp. Sp. k.
ul. Rudzka 34/36
95-030 Rzgów
tel: (42) 645 77 77


W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi potwierdzania adresu zamieszkania osób chętnych do przystąpienia do Programu (Program kierowany jest wyłącznie do mieszkańców Bydgoszczy), Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy uprzejmie informuje, że uczestnicy przedmiotowego Programu podpisując stosowne oświadczenie deklarują jednocześnie, iż dane w nim zawarte są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji adresu zamieszkania na terenie Bydgoszczy (przez UMB), beneficjenci zostaną zobligowani do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ten fakt. Weryfikacja informacji jest możliwa  na każdym etapie trwania Programu.

Treść oświadczenia