logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca
Świadczenia medyczne oferowane w ramach programu


 

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zaprasza do skorzystania ze świadczeń medycznych oferowanych w ramach programu Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców makroregionu północnego (tj.województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego).

Celem programu jest wzrost świadomości oraz stopnia wykrywania chorób układu sercowo- naczyniowego, u osób w wieku aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji osób obciążonych genetycznie hipercholesterolemią rodzinną.

Grupą docelową w projekcie są pacjenci powyżej 18 roku życia aktywni zawodowo, bezrobotni gotowi do podjęcia pracy, nieleczący się w ciągu ostatnich 5 lat na chorobę układu sercowo-naczyniowego, jak również niekorzystające z obecnie realizowanego Programu ChUK (NFZ). Programem nie mogą być objęte osoby z już zdiagnozowaną i leczoną chorobą o podłożu kardiologicznym. Zwłaszcza nadciśnieniem tętniczym i wcześniej stwierdzonym podwyższonym poziomem LDL.

W ramach realizacji Programu nasi pacjenci mają zagwarantowane świadczenia: wywiad lekarski, badania fizykalne, badania laboratoryjne (profil lipidowy, glukoza, kreatynina), badanie EKG.

Pacjenci z wysokim ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych zostaną zakwalifikowani do etapu prozdrowotnego w ramach, którego otrzymają 24 porady zdrowotne. Porady realizowane są w formie aktywności fizycznej, porady dietetycznej lub innej aktywności prozdrowotnej.

Pacjenci z podejrzeniem hipercholesterolemii rodzinnej będą skierowani do Krajowego Centrum Hipercholesterolemii Rodzinnej, działającego przy I Klinice Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Wszystkie działania zrealizowane w ramach Programu Kordian są bezpłatne.

E-MAIL: kordian@uck.gda.pl

REJESTRACJA POD NR 730-825-925

Koordynator programu 58/349-20-33

Więcej informacji o Programie na stronie: www.kordian.uck.pl