logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP)
Badania profilaktyczne


 

 

Kujawsko – Pomorskie Centrum Pulmonologii

                                                                 w Bydgoszczy

 

Palisz lub masz za sobą palenie papierosów ?
Zadzwoń i umów się na badanie płuc w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

 

Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za Pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK) - połączenie prewencji wtórnej z pierwotną w celu poprawy świadomości dotyczącej raka płuca wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia.

Cel główny:

Celem programu jest poprawa wykrywalności raka płuca na wczesnym etapie jego rozwoju poprzez prowadzenie odpowiednich działań profilaktycznych w wybranej populacji mieszkańców Polski w latach realizacji Programu.

Kto może skorzystać z programu ?

·          Osoby w wieku 55 -74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat.

·         Osoby w wieku 50 -74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat u których stwierdza się jeden z czynników ryzyka:

  - ekspozycją zawodową na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny             

    silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadzę,
  - ekspozycję na radon,
  - indywidualną historią zachorowania na raka: w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne    

    od palenia tytoniu, np. rak pęcherza moczowego,
  - występowaniem raka płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia,
  - choroby płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF)

Jak się zgłosić do programu?

Aktualnie rekrutujemy osoby z opisanej  grupy ryzyka, które będą objęte przez 3 lata diagnostyką i poszerzaniem świadomości uczestników programu na temat dostępności poradnictwa antytytoniowego.

Numer telefonu do Koordynatora Programu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy - Beata Kępinska  887-600-213,  52/32 56 751

Szczegółowe informacje także na stronie programu: https://zbadajswojepluca.uck.pl