logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Bydgoszcz nowym liderem w zakresie profilaktyki grypy
Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy co roku nagradza samorządy realizujące programy w dziedzinie profilaktyki grypy.

W tym roku, w uznaniu dla zasług na rzecz szerzenia profilaktyki grypy oraz za trud wkładany w realizację ważnych zadań z zakresu promocji ochrony zdrowia nagrodę przyznano Bydgoszczy, która otrzymała tytuł „Nowego Lidera w zakresie profilaktyki grypy”.


Wręczenie nagród odbyło się 10 września 2019 r. w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej podczas XI Debaty Ekspertów Flu Forum 2019.

Spotkanie Flu Forum to doskonała okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń ekspertów medycznych, przedstawicieli instytucji państwowych, towarzystw medycznych oraz wszystkich interesariuszy zaangażowanych w działania na rzecz upowszechniania profilaktyki grypy w Polsce. Debata Flu Forum odbyła się w ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, którego celem jest budowanie świadomości Polaków w zakresie zagrożeń wynikających z grypy i jej powikłań. Każdy sezon grypowy niesie ze sobą nowe wyzwania, ale również nowe rozwiązania.