logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kalendarium imprez

Myślowisko miejskie #5: myśleć, mówić, podziwiać - spotkanie z filozofką prof. Marią Kostyszak

2023-06-09 18:00
2023-06-09 20:00
Młyny Rothera
Pozostałe
Młyny Rothera

Informacje od Organizatora:
Podczas filozoficznych rozważań zastanowimy się, co to znaczy myśleć i jakie są rodzaje myślenia. Czy myślenie jest kalkulowaniem, medytowaniem, a może dziękczynieniem? Co znaczą słowa Heideggera, że „nauka nie myśli”? Na czym polega krytyka dziejów myślenia filozoficznego jako ontoteologii? Między innymi na te pytania postaramy się znaleźć odpowiedzi wspólnie z prof. Marią Kostyszak. Spotkanie będzie również okazją do zdefiniowania, czym jest język jako taki i jakie są możliwości filozoficznego mówienia o rzeczach w taki sposób, aby raczej ukazywać je takimi, jakimi one są, niż je zakrywać. O tym, czy i dlaczego właściwe myślenie oraz mówienie wymagają specjalnej postawy życiowej, uważności i przytomnego bycia oraz co wspólnego ma z tym sztuka i technika z prof. Marią Kostyszak będzie rozmawiał gospodarz spotkania, prof. Daniel Sobota. Uczestników spotkania także zaprosimy do rozmowy, by wspólnie poszukać odpowiedzi na przenikające społeczeństwo, złożone pytania.
Prof. Daniel Sobota w roli gospodarza spotkania będzie rozmawiał z prof. Marią Kostyszak –filolożką i filozofką, która w latach 1978-2019 była związana z Instytutem Filozofii przy Uniwersytecie Wrocławskim, pełniąc w latach 2016-2019 funkcję dyrektorki tego Istytutu. Autorka książek: Spinoza a Pascal: porównanie postaw filozoficznych(1993), Martin Heidegger – rękodzieło myślenia (1997), Istota techniki – głos Martina Heideggera (1998), Spór z językiem: krytyka ontoteologii w pismach Nietzschego, Heideggera i Derridy (2010), Etyka osobista. O przemieniającym potencjale sztuki i techniki/Personal Ethics: On Transforming Potential of Art and Technology(2019) oraz artykułów w języku polskim i angielskim. Bada zależności między technicznymi uwarunkowaniami myślenia i mówienia, a egzystencjalnymi i kulturowymi możliwościami niepodlegania technonaukowym dyktatom. Na wielu krajowych i zagranicznych konferencjach (Toruń, Łódź, Warszawa, Olsztyn, Nowy Jork, Delft, Utah, Lizbona itp.), konsultuje swoje wyniki interdyscyplinarnie. W ostatniej, dwujęzycznej książce Etyka osobista skupia się na dwu nurtach rozbudzania i rozwijania świadomości etycznej: za pomocą osiągnięć techniki, jak również twórczości artystycznej. Oddolne inicjatywy społeczne na rzecz sprawiedliwości, pacyfizmu i etyki bliskich relacji badane są jako szanse innej etyki o zasięgu planetarnym.
---
O idei cyklu:
Przestrzeń każdego miasta oferuje rozległą sieć miejsc, umożliwiających mieszkańcom realizację najprzeróżniejszych potrzeb, zarówno tych cielesnych, jak i duchowych. Od piekarni, przez sklepy mięsne, sklepy z odzieżą, ośrodki szkolne i opiekuńcze, miejsca rozrywki i odpoczynku, aż po instytucje kultury, władzy, miejsca pamięci, kościoły… Czy to jednak wszystko, czego potrzebujemy? A miejsca do myślenia?
Myślowisko miejskie zrodziło się z potrzeby rozmowy i dyskusji na tematy ważne, niekiedy trudne i najczęściej wykraczające poza logikę spraw codziennych. Zapraszamy do Młynów Rothera na cykl wydarzeń stanowiących święto myślenia. Będziemy dyskutować o kwestiach, które są istotne w życiu jednostki i zbiorowości. W naszych rozmowach będą przewijać się więc takie tematy, jak miłość, śmierć, życie, wolność, zło, religia, przyroda, społeczeństwo, płeć, moralność, gospodarka, polityka, nauka, sztuka, technologie, wojna, historia itp.
Do udziału w spotkaniach zapraszamy przede wszystkim mieszkanki i mieszkańców, którzy szukają przestrzeni do wymiany myśli, poglądów i spostrzeżeń. Każde spotkanie w ramach cyklu poruszać będzie inny temat. Do współtworzenia wydarzeń zaprosimy nie tylko filozofów, ale także artystów, naukowców, polityków, ekonomistów, dziennikarzy, aktywistów, trenerów, pedagogów, psychologów i aktywistów społecznych.
Gospodarzem naszych spotkań jest filozof – Daniel Roland Sobota, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Absolwent Instytutu Filozofii UMK. Autor kilkudziesięciu artykułów oraz trzech książek. Związany z Bydgoszczą animator kultury teatralnej. Trener UEFA B i zawodnik piłki nożnej.
Spotkanie będzie miało charakter rozmowy prowadzonej przez Daniela Sobotę z Gościnią, która będzie naszą filozoficzną przewodniczką. Zachęcamy do rozmowy również Publiczność – liczymy na to, że aktywnie włączycie się do dyskusji, zadając pytania, odpowiadając, komentując, dzieląc się spostrzeżeniami.
Zapraszamy do Młynów na prawdziwe święto myślenia!
Pobierz bezpłatną wejściówkę!
bilety.mlynyrothera.pl/reze.../nienumerowane.html...

______________________
Kalendarz wydarzeń
odbywających się w Bydgoszczy miej zawsze pod ręką dzięki aplikacji mobilnej (Android i iOS).
______________________
Informacje o wydarzeniach przesyłajcie na adres wydarzenia@visitbydgoszcz.pl
______________________
Bydgoskie Centrum Informacji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany miejsc, godzin i dat wydarzeń. 

Strona wydarzenia na www.visitbydgoszcz.pl