logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kalendarium imprez

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA INSTRUMENTOLOGICZNA dz. 3

2019-09-18 09:00
2019-09-18 20:00
Zespół Pałacowo Parkowy Ostromecko
Konferencja
Zespół Pałacowo Parkowy Ostromecko

Instrumenty muzyczne zmieniają się w czasie i przestrzeni. Jest to bardziej oczywiste w odniesieniu do instrumentów profesjonalnych, związanych z tradycją klasyczną, natomiast mniej oczywiste w odniesieniu do instrumentów ludowych. Te ostatnie podlegały jednak także modyfikacjom spowodowanym poszukiwaniem lepszych możliwości dźwiękowych, przemijającymi modami, nowymi materiałami, rozwojem cywilizacyjnym, naukowym i technologicznym. Zmiany kulturowe, cywilizacyjne, a nawet polityczne mogły powodować także zmiany samej praktyki instrumentalnej.
Obecnie w procesie budowy i gry na instrumentach obserwujemy dwie przeciwstawne tendencje: progresywną i retrospektywną. Pierwsza przejawia się w innowacjach, instrumentach nowych i udoskonalaniu starych. Druga zwraca się ku instrumentom historycznym. Perspektywa retrospektywna wyraża tęsknotę za minionymi czasami, inspiruje do odtwarzania dawnych stylów wykonawczych, gry na zabytkowych instrumentach i ich kopiach. Powrót do przeszłości możliwy jest jednak często kosztem mniejszej doskonałości technicznej. Tendencja ta obecna jest także w muzyce ludowej.
III Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna skupi się wokół zagadnień związanych z przeszłością, takich jak: przywracanie, odtwarzanie, odzyskiwanie, badanie zmian zachodzących w budowie instrumentów i praktyce wykonawczej. W obszarze tematycznym Konferencji mieszczą się także m.in. badania nad zaginionymi lub zniszczonymi dobrami kultury muzycznej oraz podejmowane próby ich odzyskania lub zastąpienia braków. Stałym punktem Konferencji jest prezentacja zawartości państwowych i prywatnych kolekcji instrumentów muzycznych.
Proponowane zagadnienia referatów: przywracanie zapomnianych, zmarginalizowanych i odrzuconych instrumentów do praktyki muzycznej, powrót do brzmień przeszłości, badanie zmian zachodzących w budowie instrumentów, zagadnienia wykonawcze dawnej praktyki muzycznej, historia wytwórni instrumentów, edukacja w zakresie gry na instrumentach tradycyjnych, restytucja dóbr kultury muzycznej, badania historyczno-muzykologiczne w zakresie instrumentologii, badanie audiosfery przeszłości, terminologia instrumentologiczna, ikonografia muzyczna. Podczas Konferencji odbędą się koncerty na instrumentach historycznych i ludowych.
ŚRODA 18.09.2019
9.00-9.30 - Prof. dr hab. Zbigniew Jerzy Przerembski, Kierownik Zakładu Muzykologii Systematycznej w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Z badań instrumentologicznych Alojzego Kopoczka
9.30-10.00 - Przemysław Ficek, Muzyk, Budowniczy tradycyjnych instrumentów beskidzkich
Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach
Retrospektywne spojrzenie na problemy pożycia w świetle współczesnego budownictwa ludowych instrumentów dętych: dostrajacz małżeński
10.00-10.30 - Dr Magdalena Kwiecińska, Dział Etnograficzny Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
Ludowe instrumenty najsłynniejszych muzykantów góralskich w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Historie obiektów i historie ludzi
10.30-11.00 - Stanisław Nogaj
Lira korbowa – instrument „dziadowski” czy nowoczesny? Innowacje w budowie, kierunki rozwoju oraz współczesne wykorzystanie
11.15-11.45 - Dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, prof. UW, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego
Zagadnienie horyzontu pejzażu dźwiękowego w świetle zabytków archeologicznych
11.45-12.15 - Dr inż. Ireneusz Czajka, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Poszukiwanie brzmienia przeszłości
12.15-12.45 - Katarzyna Tatoń, Uczestnik Projektu NPRH MNiSW realizowanego w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego
Zapomniane dźwięki z gliny: grzechotki archeologiczne
12.45-13.15 - Maciej Rychły, Muzyk, psycholog, współzałożyciel Kwartetu Jorgi
Instrumenty wykopaliskwe jako podstawa dla ustalania diachronii systemu muzycznego
14.00-14.45 - Dr Agnieszka Drożdżewska, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Anna Maja Michalska, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
Wyobrażenia instrumentów muzycznych w XVII- i XVIII-wiecznych sztambuchach ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
14.45-15.15 - Ewa Hauptman-Fischer, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Gabinet Zbiorów Muzycznych
Obój miłosny i inne instrumenty cystersów w Lubiążu w pierwszych dekadach XVIII wieku. Próba rekonstrukcji składu zespołu na podstawie zachowanych rękopisów muzycznych
15.15-15.45 - Maciej Kierzkowski, The Open University, Wielka Brytania
„Tromby zwane Bugla”, czyli instrumenty dęte blaszane w składach polskich orkiestr wojskowych Królestwa Polskiego Kongresowego.
16.15-16.45 - Tomasz Grochalski, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Propozycja systematyzacji typów konstrukcji XIX-wiecznych waltorni wentylowych
16.45-17.15 - Michał Maślak, Saksofonista
Narodziny Saksofonu i jego rozwój na przełomie XIX i XX wieku
17.15-17.45 - Dr Ziemowit Socha, Instytut Badań Edukacyjnych
Instrumenty muzyczne a internet rzeczy. Wyzwania dla socjomuzykologii.

______________________
Kalendarz wydarzeń
odbywających się w Bydgoszczy miej zawsze pod ręką dzięki    aplikacji mobilnej (Android i iOS).    
______________________  
Informacje o wydarzeniach przesyłajcie na adres  wydarzenia@visitbydgoszcz.pl      
______________________  
Bydgoskie Centrum Informacji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany miejsc, godzin i dat wydarzeń.

Strona wydarzenia na www.visitbydgoszcz.pl