logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Bydgoskie autografyWielcy Przyjaciele naszego miasta.

Bydgoszcz zawdzięcza swój charakter wyjątkowym osobom, które z powodzeniem mogą złożyć swój podpis pod licznymi sukcesami i osiągnięciami. Aby podpis ten zyskał wymierne oblicze i trwale wpisał się w wizerunek Bydgoszczy, powstała inicjatywa wyróżniania ambasadorów naszego miasta pamiątkowymi tablicami w formie utrwalonego w płaskorzeźbie podpisu. Tak powstała Bydgoska Aleja Autografów na ulicy Długiej. 

Przedsięwzięcie ma charakter cykliczny. Kapituła każdego roku wyróżnia osoby, które w szczególny sposób, swoją pracą i działalnością, promują Miasto. Wmurowane w nawierzchnię ulicy Długiej tablice są odsłaniane osobiście przez laureatów.

Pierwsze tablice z podpisami zostały odsłonięte w Bydgoskiej Alei Autografów w 2007 roku. 

Obecnie na ulicy Długiej znajdują się podpisy: 

2007 rok: Ireny Szewińskiej, Jerzego Hoffmana, Adama Sowy, Rafała Blechacza i Zbigniewa Bońka

2008 rok: Lecha Wałęsy (odsłonięty z okazji 27. rocznicy Bydgoskiego Marca)

2008 rok: Tomasza Golloba, Kazimierza Karabasza, Edmunda Obiały i Katarzyny Popowej-Zydroń

2009 rok: Ireny Santor, Radosława Sikorskiego i Janusza Zemke

2010 rok: Andrzeja Maleszki, prof. Marka Harata i gen. Zbigniewa Nowka 

2011 rok: Jerzego Derendy i kpt. Bronisława Radlińskiego

2012 rok: Małgorzaty Czajkowskiej-Malinowskiej, Leonarda Pietraszaka i Roberta Sycza

2013 rok: Eleonory Harendarskiej, Jana Kulczyka i Zygfryda Żurawskiego 

2014 rok: dr. Zbigniewa Pawłowicza, Michała Winiarskiego i Tomasza Zaboklickiego 

2015 rok: Macieja Figasa, Pawła Łysaka oraz prof. Zbigniewa Włodarczyka 

2016 rok: Beaty Mikołajczyk i Michała Kubiaka 

2017 rok: Jerzego Riegla, Magdaleny Fularczyk-Kozłowskiej i Natalii Madaj oraz prof. Wojciecha Zegarskiego 

2018 rok: Krzysztofa Herdzina, prof. Arkadiusza Jawienia oraz prof. Józefa Szali 

2019 rok: Jana Rulewskiego, Antoniego Tokarczuka i braci Marka i Tomasza Sekielskich

2020 rok: prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz, Marek Gotowski oraz dr hab. Janusz Kutta, dr hab. Marek Romaniuk, Stanisław Błażejewski (wspólne wyróżnienie) 

 

Zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich propozycji osób szczególnie dla miasta zasłużonych, których podpisy na trwałe zdobić będą „bydgoskie progi”.

Wypełniony formularz (dostępny w Urzędzie Miasta lub do pobrania poniżej) prosimy przesłać na adres autografy@um.bydgoszcz.pl lub dostarczyć do Referatu Obsługi Prezydenta Miasta (Ratusz, ul. Niedźwiedzia 4, p. 117A).

 Plik do pobrania: 

- regulamin autografów