logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Jak wyrobić Bydgoską Kartę Rodzinną 3+ w 5 krokach...

pobierz i wypełnij wniosek (WNIOSEK doc, WNIOSEK pdf - lub w jednym z wyznaczonych punktów obsługi mieszkańca na terenie Bydgoszczy)

dołącz do wniosku zdjęcia osób uprawnionych do otrzymania karty 

(zdjęcia w formacie legitymacyjnym lub paszportowym należy dostarczyć w formie wydruku lub przesłać na adres rodzina3plus@um.bydgoszcz.pl - każde z dołączanych zdjęć należy opisać imieniem i nazwiskiem w jednoznaczny sposób)

złóż osobiście wniosek w jednym z punktów obsługi mieszkańca na terenie Bydgoszczy
(zaznacz we wniosku preferowane miejsce odbioru kart)

odbierz karty dla wszystkich członków swojej rodziny i ciesz się zniżkami

pamiętaj o ponownym złożeniu wniosku przed upływem terminu ważności Twojej karty!

 

Punkty przyjmowania wniosków i wydawania kart:

Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu [BCOPW]

Biuro Aktywności Społecznej [BAS]                
ul. Gdańska 5 (piętro I)
85-005 Bydgoszcz
e-mail: rodzina3plus@um.bydgoszcz.pl

Kontakt w sprawie Programu Bydgoska Rodzina 3+ pod nr tel. +48 887 508 290.

Informacja o możliwości odbioru kart w punkcie przy ul. Gdańskiej 5 pod nr tel. 52 58 59 111.


Biuro meldunkowe
 
ul. Ppor. Emilii Gierczak 6
85-791 Bydgoszcz 
tel.: +48 (52)  58 58 735