logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Jak wyrobić Bydgoską Kartę Rodzinną 3+ w 5 krokach...

pobierz i wypełnij wniosek (LINK lub w jednym z biur meldunkowych na terenie Bydgoszczy)

dołącz do wniosku zdjęcia osób uprawnionych do otrzymania karty 

(zdjęcia w formacie legitymacyjnym lub paszportowym, można dostarczyć na płycie CD oraz w wersji papierowej, należy je podpisać, mogą być to zdjęcia zrobione amatorsko)

złóż wniosek w biurze meldunkowym na terenie Bydgoszczy
(zaznacz we wniosku preferowane miejsce odbioru kart)

odbierz karty dla wszystkich członków swojej rodziny i ciesz się zniżkami

pamiętaj o ponownym złożeniu wniosku przed upływem terminu ważności Twojej karty!

 

Punkty przyjmowania wniosków:

Biuro meldunkowe
ul. Jezuicka 14 A
85-102 Bydgoszcz  
tel.: 52 5858 126, 52 5858 840

Biuro meldunkowe 
ul. E. Gierczak 6 
85-791 Bydgoszcz 
tel.: 52 5858 736, 52 5858 737, 52 5858 739

Biuro meldunkowe 
ul. Boya Żeleńskiego 18 
85-858 Bydgoszcz 
tel.: 52 5859 830, 52 5858 958, 52 5858 953, 52 5858 952

Punkt Obsługi w CH Zielone Arkady 
ul. Wojska Polskiego 1 
85-171 Bydgoszcz 
tel.: 52 5859466