logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kalendarium imprez

Wykład | Sztuka ukraińska lat 90

2023-04-20 17:00
2023-04-20 18:00
Bydgoskie Centrum Sztuki
Wykład
Bydgoskie Centrum Sztuki

Informacje od Organizatora:
wstęp wolny
„Kątem oka” – cykl wykładów o sztuce współczesnej
Wybrane nurty sztuki ukraińskiej lat dziewięćdziesiątych – wykład dr Marty Zambrzyckiej (UW)
Podczas wykładu zostaną omówione wybrane nurty, które pojawiły się w ukraińskiej przestrzeni artystycznej na przełomie lat 80-90 i w pierwszym dziesięcioleciu niepodległości. Będą to: malarstwo abstrakcyjne, ukraiński postmodernizm, akcjonizm i performance, a także fotografia społeczna. Wspomniana zostanie również tradycja ukraińskiego nonkonformizmu, czyli sztuki niezależnej w czasach totalitarnych, bez której nie jest możliwe zrozumienie specyfiki twórczości w okresie niepodległości.
Początek ukraińskiej transformacji wiąże się bezpośrednio ze skutkami społecznymi i kulturalnymi katastrofy czarnobylskiej oraz z osłabieniem cenzury, które umożliwiło pojawienie się w przestrzeni oficjalnej lub półoficjalnej twórców, pozostających dotychczas w „undergroundzie” oraz młodszego pokolenia twórców, urodzonych w latach sześćdziesiątych.
W omawianym okresie znacznym zmianom ulegała struktura instytucjonalna sztuki ukraińskiej od inicjatyw oddolnych, nieformalnych stowarzyszeń, squatów, prywatnych galerii, plenerów i festiwali, które zaczęły powstawać w latach 80/90, gdy państwo było w zasadzie pozbawione polityki kulturalnej w sferze sztuk wizualnych poprzez zdominowanie w połowie lat dziewięćdziesiątych rynku sztuki przez Centrum Sztuki Współczesnej Sorosa (z mocnym zapleczem finansowym i reklamowym, a także z nieobecnym wcześniej w Ukrainie doświadczeniem kuratorskim), po gigantyczne przedsięwzięcia prywatne i miejskie, jak choćby kijowski PinchukArtCentr czy Mysteckyj Arsenal.
MARTA ZAMBRZYCKA – dr nauk humanistycznych, adiunktka w Katedrze Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Ilustracja: Oleg Holosiy, Psychodeliczny atak niebieskich królików, 1990, zbiory Pinchuk Art Centre, Kijów
kuratorka cyklu: Natalia Pichłacz

______________________
Kalendarz wydarzeń    
odbywających się w     Bydgoszczy     miej zawsze pod ręką dzięki     aplikacji mobilnej       (Android i iOS).
______________________
Informacje o wydarzeniach przesyłajcie na adres     wydarzenia@visitbydgoszcz.pl
______________________
Bydgoskie Centrum Informacji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany miejsc, godzin i dat wydarzeń.

Strona wydarzenia na www.visitbydgoszcz.pl