logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kalendarium imprez

EcoSET. Ecology, Science, Education and Technology.

2022-09-12 09:00
2022-09-14 15:00
Politechnika Bydgoska
Konferencja
Wystawy
Politechnika Bydgoska

Politechnika Bydgoska – oknem Bydgoszczy na świat!

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich pragnie poinformować, iż jest organizatorem międzynarodowej konferencji naukowej realizowanej w ramach projektu „EcoSET. Ecology, Science, Education and Technology. Umiędzynarodowienie Politechniki Bydgoskiej w obszarze nauki i edukacji” realizowanego przez trzy wydziały PBŚ:  Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz Wydział Sztuk Projektowych w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Celem projektu EcoSET, którego zwieńczeniem jest wspomniana powyżej konferencja, jest trwała wymiana wiedzy, doświadczeń i odkryć pomiędzy uczelniami wyższymi i placówkami naukowymi na całym świecie. Ma to służyć zwiększeniu potencjału badawczego naukowców i wspólnemu wykorzystaniu infrastruktury placówek rozsianych po całym globie.

Dotychczas w ramach projektu EcoSET zostały zorganizowane m.in. następujące działania:

   

 • wizyty naukowe, studyjne oraz staże naukowe pomiędzy partnerami uczestniczącymi w projekcie
 • dofinansowanie publikacji w renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym
 • dofinasowanie udziału w międzynarodowych konferencjach dla pracowników Politechniki Bydgoskiej
 • międzynarodowa konferencja młodych naukowców w Molise, we Włoszech
 • międzynarodowe warsztaty z wikliny z udziałem studentów i pracowników uczelni tureckiej
 •  

Wymiana doświadczeń na poziomie międzynarodowym jest olbrzymią szansą zarówno dla bydgoskich naukowców, jak i studentów Politechniki Bydgoskiej. Działania podjęte w projekcie służą nie tylko podniesieniu poziomu dydaktyki bydgoskiej uczelni, ale mogą też otworzyć nowe międzynarodowe perspektywy – zarówno naukowe jaki i biznesowe – dla absolwentów Politechniki.

W ramach projektu EcoSET został podjęta współpraca między 12 uczelniami z 9 krajów:

   

 • Politechnika Bydgoska, Polska
 • Aarhus University, Dania
 • Adana Science and Technology University, Turcja
 • Justus-Liebig-Universität Gießen, Niemcy
 • Mendel University in Brno, Czechy
 • National Centre for Biodiversity and Gene Conservation, Węgry
 • Ondokuz Mayıs University, Turcja
 • Polytechnic University of Bari, Włochy
 • Tarleton State University, Stany Zjednoczone
 • University of Beira Interior, Portugalia
 • University of Maryland, Stany Zjednoczone
 • University of Molise, Włochy
 •  

I - KONFERENCJA - Data: 12-14 września 2022 r.

Miejsce: Kampus Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

Jednym z zadań projektu jest organizacja konferencji podsumowującej projektu. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wyniki i rezultaty dotychczasowej współpracy. Konferencja będzie również sposobnością do wymiany doświadczeń w obszarach: inżynierii lądowej i transportu, zootechniki i rybactwa, sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki.

Udział w konferencji zadeklarowało 57 uczestników, w tym 25 zagranicznych. Zaplanowano wygłoszenie 36 referatów.

II - WYSTAWY

Data: 12 września 2022 r., godz. 15.30

Miejsce: Kampus Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

W ramach konferencji będzie miało miejsce otwarcie czterech wystaw.

1) Wystawa prac studentów i pracowników Katedry Architektury Wnętrz Wydziału Sztuk Projektowych Politechniki Bydgoskiej

Idea przewodnia wystawy studentów i wykładowców Katedry Architektury Wnętrz nowo powstałego Wydziału Sztuk Projektowych koncentruje się, podobnie jak sam projekt EcoSET, wokół szeroko pojętej idei ekologii i zrównoważonego rozwoju. Podczas wernisażu zaprezentowane zostaną prace zrealizowane podczas ostatniego roku akademickiego. Prace poruszać będą także problem wojny w Ukrainie, która jest nie tylko katastrofą humanitarną, ale także ekologiczną. Jednym z obiektów prezentowanych na wystawie będzie także monumentalna rzeźba wiklinowa, która powstała podczas International Wicker Workshop realizowanych na kampusie Politechniki Bydgoskiej z udziałem studentów i pracowników Wydziału Sztuk Projektowych oraz tureckiej uczelni Ondokuz Mayıs University.

Spośród wykładowców Katedry Architektury Wnętrz swoje prace zaprezentują prof. dr hab. Aleksandra Simińska, dr hab. Anna Frąckowicz, prof. PBŚ, mgr sztuki Ariel Śliwiński, mgr sztuki Agnieszka Walther i mgr sztuki Mikołaj Lubczyński.

2) Wystawa prac graficznych prof. dra hab. Ali Seylana

Ali SEYLAN ukończył studia z zakresu grafiki na Uniwersytecie Ondokuz Mayıs w Samsun w Turcji w 1998 roku. Pracę na macierzystym uniwersytecie rozpoczął w 1997 roku jako asystent. Doktoryzował się w 2004 roku. Habilitację uzyskał w 2009 roku. W 2018 roku otrzymał tytuł profesora. Od 2022 roku jest dziekanem Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Ondokuz Mayıs w Samsun. Jest autorem licznych wystaw indywidualnych, brał udział w wielu wystawach zbiorowych. Jest członkiem międzynarodowych jury konkursowych w obszarze sztuk wizualnych oraz autorem publikacji z zakresu projektowania graficznego.

3) Wystawa prac graficznych dr hab. Özlem Ayvaz Tunc

OZLEM AYVAZ TUNC ukończyła studia z zakresu Edukacji Artystycznej na Wydziale Nauczania Malarstwa Uniwersytetu Anadolu w Eskişehir w Turcji w 2000 roku. W 2001 roku podjęła pracę na Wydziale Edukacji Sztuk Pięknych Uniwersytet Ondokuz Mayis. W 2017 roku rozpoczęła pracę w Zakładzie Projektowania Komunikacji Wizualnej oraz Zakładzie Animacji tejże uczelni. Przygotowała liczne wystawy indywidualne i brała udział w wielu wystawach zbiorowych. Uczestniczyła również w licznych sympozjach naukowych w kraju i zagranicą.

4) Zbiorowa wystawa plakatów pracowników Ondokuz Mayıs University, Faculty of Fine Arts. Ekspozycja poświęcona jest zagadnieniu ochrony środowiska naturalnego i szeroko rozumianej ekologii. Swoje pracę zaprezentują: Ali Seylan, Ali Tomak, Ayşe İri Öztürk, Hülya Demir, Hüseyin Uzuntaş, Hüseyin Ulaş Güdek, Mehmet Hakan Mamuş, Özlem Ayvaz Turç, Tarık Yazar, Ekin Barış Kuruçay, Emin Dereli, Enes Kubilay Kurt, Kübra Semiz, Nisa Berfin Erol oraz Yudum Akgözlü.

Więcej szczegółów na temat całego projektu można znaleźć na stronie: ecoset.utp.edu.pl/pl/

Patronat honorowy - Prezydent Miasta Bydgoszczy Pan Rafał Bruski

Patronat medialny: TVP Bydgoszcz, Polskie Radio PiK

______________________
Kalendarz wydarzeń  
odbywających się w   Bydgoszczy    miej zawsze pod ręką dzięki   aplikacji mobilnej   (Android i iOS).
______________________
Informacje o wydarzeniach przesyłajcie na adres   wydarzenia@visitbydgoszcz.pl
______________________
Bydgoskie Centrum Informacji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany miejsc, godzin i dat wydarzeń. 

Strona wydarzenia na www.visitbydgoszcz.pl