logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kalendarium imprez

Kompozytorzy a muzyka użytkowa - Międzynarodowa Konferencja

2022-04-27 09:00
2022-04-29 12:30
wydarzenie online
Konferencja

Informacje od Organizatora:
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku
Pracownia Kultury Muzycznej i Folklorystyki
The Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz
The Faculty of Composition, Theory of Music and Sound Engineering
The Centre for Musical Culture and Folklore Studies
Międzynarodowa Konferencja / The International Conference
Kompozytorzy a muzyka użytkowa / Composers and Functional Music
27th-29th April 2022
27-29 kwietnia 2022
Kierownictwo naukowe / Conference Committee Chair
BARBARA MIELCAREK-KRZYŻANOWSKA
Obrady transmitowane będą na facebookowym profilu Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
Środa / Wednesday 27th April 2022
Sesja I / Session 1 Użyteczność muzyki / Music and its functionality
Przewodniczenie / Chair: Anna Nowak
9.00 Otwarcie Konferencji / Opening speech – Prof. Elżbieta Wtorkowska, FNAM Rector
9.10 Grzegorz Piotrowski (Gdańsk)
Użytkowa, absolutna, użytecznie absolutna, absolutnie użyteczna… (Anachroniczne) wprowadzenie teoretyczne / Functional, absolute, functionally absolute, absolutely functional…: An (anachronistic) theoretical introduction
10.00 Ewa Schreiber (Poznań)
Do czego muzyka służy słuchaczom? Od typologii do tożsamości / What do listeners need music for? From typology to identity
10.30 Blake Parham (Sydney)
Functional music and personal identity: A journey of émigré composers / Muzyka użytkowa a tożsamość osobista: [Osobista] podróż twórców na emigracji
11.00 Krzysztof Wyglądacz (Katowice)
Użytkowość, użyteczność, pożytek i szkoda – wątki epistemologiczne, estetyczne i etyczne w pedagogice kompozycji niemieckiego (pre)klasycyzmu / Utility, functionality, gain and loss: Epistemological, aesthetic and ethical motifs in the teaching of German (pre)classicist composition
11.30 – 12.00 przerwa / break
Sesja II / Session 2 Użyteczność muzyki / Music and its functionality
Przewodniczenie / Chair: Michał Zieliński
12.00 Mariusz Urban (Poznań)
Problematyka „użytkowości” katolickiej muzyki liturgicznej w perspektywie twórczości kompozytorów przełomu XVIII i XIX stulecia / The problem of ’utility’ in Roman Catholic Church music: A researcher’s perspective on the works of composers living in the late 18th and early 19th centuries
12.30 Marcin Simela (Bydgoszcz)
„Rok w pieśni kościelnej“  op. 42 Mieczysława Surzyńskiego. Polskie „Orgelbüchlein“? / Mieczysław Surzyński’s A Year in Liturgical Music, Op. 42: The Polish Orgelbüchlein?
13.00 Violetta Przech (Bydgoszcz)
Kilka refleksji o „muzyce użytkowej” Zbigniewa Bargielskiego / Some reflections on Zbigniew Bargielski’s ’functional music’
13.30 Elżbieta Szczurko (Bydgoszcz)
Formy muzyki użytkowej w twórczości Piotra Mossa / Forms of functional music in the oeuvre of Piotr Moss
14.00 – 16.00 przerwa / break
Sesja III / Session 3 Kompozytorska autorefleksja / Composers’ self-reflection
Przewodniczenie / Chair: Elżbieta Szczurko
16.00 Aleksandra Brejza (Bydgoszcz)
Piosenki dla dzieci i ich kodalyowskie inspiracje, czyli o „użyteczności” w „120-tu lekcjach muzyki w klasach 1–3” Krystyny Stasińskiej / Children’s songs inspired by the Kodály method: On the ’functionality’ of music in Krystyna Stasińska’s 120 Music Lessons for Early Primary School
16.30 Jędrzej Rochecki (Bydgoszcz)
Muzyka z podręcznika / Coursebook music
17.00 Jakub Polaczyk (New York)
Muzyka użytkowa i muzyka klasyczna w refleksji kompozytorskiej / A composer’s reflections on functional versus classical music
17.30 Michał Zieliński (Bydgoszcz)
„Impresje” na głosy i smyczki — klasyka w krzywym zwierciadle / Impressions for voices and strings: A distorted image of classical pieces
19.00 KONCERT „Muzyka nie mniej ważna”, Sala Koncertowa AMFN ul. Gdańska
Roman Maciejewski (transkrypcje na dwa fortepiany), wyk. Katarzyna Rajs i Mariusz Klimsiak
Derwid (piosenki w aranżacjach Michała Szlempo), wyk. Kamila Abrahamowicz-Szlempo, Michał Szlempo
Czwartek / Thursday 28th April 2022
Sesja IV / Session 4 Muzyka w filmie / Music for film
Przewodniczenie / Chair: Małgorzata Lisecka
9.00 Agata Kochanowska (Zielona Góra)
Richard Wagner Superstar. Od dzieła totalnego do soundtracku / Richard Wagner Superstar: From a complete work to a soundtrack
9.30 Laurentiu Beldean (Braşov)
Shifting sounds sequences within the audio-visual space of Hans Zimmer / Operowanie sekwencjami dźwiękowymi w przestrzeni audiowizualnej Hansa Zimmera
10.00 Olena Berehova (Kiev)
Music in cinema as a representation of national identity. The case of ” The Living Fire”, with music by Alla Zagaykevych / Muzykaw kinie jako przedstawienie tożsamości narodowej: Na przykładzie filmu pt. „Żywe ognisko” [Жива ватра] z muzyką Ałły Zahajkewycz
10.30 Anna Nowak (Bydgoszcz)
Kilka refleksji na temat muzyki filmowej Hanny Kulenty / Several reflections on Hanna Kulenty’s film music
11.00-11.30 przerwa / break
Sesja V / Session 5 Muzyka w filmie / Music for film
Przewodniczenie / Chair: Marcin Simela
11.30 Rastko Buljančević (Novi Sad)
Sounding Radicality. Musical Representation of Pathological Otherness in the Psychological Thriller “The Talented Mr. Ripley“ (1999) / Udźwiękowienie radykalne: Muzyczna ilustracja patologicznej odmienności w thrillerze psychologicznym pt. Utalentowany pan Ripley (1999)
12.00 Małgorzata Lisecka (Toruń)
O zastosowaniu muzyki awangardowej w kinie na przykładzie „Lśnienia“ Stanleya Kubricka / On utilizing avant-garde music in film: The case of Stanley Kubrick’s The Shining
12.30 Joanna Schiller-Rydzewska (Gdańsk)
Muzyka  filmowa w twórczości Marka Czerniewicza / Film music in the oeuvre of Marek Czerniewicz
13.00 Ewa Rzanna-Szczepaniak (Poznań)
Funkcje muzyki w filmie Janusza Nasfetera Dwie brygady / The functionality of music in Janusz Nasfeter’s film, Two Brigades
13.30-16.00 przerwa / break
Sesja VI / Session 6 Muzyka w teatrze / Music for theatre
Przewodniczenie / Chair: Aleksandra Kłaput-Wiśniewska
16.00 Małgorzata Gamrat (Lublin)
Między sceną dramatyczną a samodzielnym dziełem muzycznym: Liszt na służbie teatru / Between music for the stage and an autonomous musical work: Liszt serving theatre
16.30 Małgorzata Sułek (Łódź)
Średniowieczna opowieść rycerska w radiowej odsłonie –muzyka Witolda Lutosławskiego do słuchowiska „Legenda o Walgierzu Wdałym“ / The mediaeval epic as a radio play: Witold Lutosławski’s music to The Legend of Walter the Strong
17.00 Barbara Mielcarek-Krzyżanowska (Bydgoszcz)
Zygmunta Mycielskiego muzyka „z marginesu“ / Zygmunt Mycielski’s ’marginal’ music
17.30 Monika Fedyk-Klimaszewska (Gdańsk)
Nurt kabaretowy w twórczości Arnolda Schönberga i Benjamina Brittena / Cabaret songs in the oeuvres of Arnold Schönberg and Benjamin Britten
Piątek / Friday 29th April 2022
Sesja VII / Session 7 Użyteczność muzyki /Music and its functionality
Przewodniczenie / Chair: Ewa Schreiber
9.00 Izabela Zymer (Warszawa)
„W służbie wychowania i podniesienia społeczeństwa” – zadania pieśni masowej w ujęciu Zofii Lissy / ’In the name of educating and uplifting the society’: The functions of the mass song as seen by Zofia Lissa
9.30 Aleksandra Kłaput-Wiśniewska  (Bydgoszcz)
„Na falach Brdy“. Historia piosenek o Bydgoszczy / Waves of the Brda River: A history of songs about Bydgoszcz
10.00 Magdalena Borowiec, Aleksandra Grochólska (Bydgoszcz)
Trzy odsłony muzyki użytkowej w Archiwum Kompozytorów Polskich BUW: teatr, film, festiwal / The three facets of functional music at the Polish Composers Archives of the University of Warsaw Library: theatre, film, festival
10.30-11.00 przerwa / break
Sesja VIII / Session 8 Użyteczność muzyki / Music and its functionality
Przewodniczenie / Chair: Barbara Mielcarek-Krzyżanowska
11.00 Krzysztof Rau (Wrocław)
Problem reprezentacji średniowiecza – neomediewalizm i neopoganizm w muzyce do gier komputerowych / The issue of reviving the sound of the Middle Ages: ’Neomedievalism’ and ’neopaganism’ in video game music
11.30 Andrzej Ojczenasz (Kraków)
Trendy w oprogramowaniu dla kompozytorów – w służbie kreatywności czy powielaniu zastanej estetyki? / Trends in the usage of computer software for composers: At the service of creativity or mere reproduction of the existing aesthetic?
12.00 Monika Biesaga (Bydgoszcz)
Kujawiak w twórczości użytkowej Andrzeja Marciniaka / The kujawiak in the functional music of Andrzej Marciniak
12.30 – Zakończenie konferencji – Kierownik naukowy / Conference Committee Chair’s closing speech

____________________
Kalendarz wydarzeń
odbywających się w Bydgoszczy miej zawsze pod ręką dzięki aplikacji mobilnej (Android i iOS).
______________________
Informacje o wydarzeniach przesyłajcie na adres wydarzenia@visitbydgoszcz.pl
______________________
Bydgoskie Centrum Informacji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany miejsc, godzin i dat wydarzeń.

Strona wydarzenia na www.visitbydgoszcz.pl