logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kalendarium imprez

Wiersze 1992-2018 - wieczór autorski Roberta Mielchorskiego

2020-01-31 18:00
2020-01-31 20:00
Kujawsko Pomorskie Centrum Kultury
Pozostałe
Kujawsko Pomorskie Centrum Kultury

Tom „Wiersze 1992-2018” gromadzi dzieła Roberta Mielhorskiego wydane po 1992 roku w zbiorach poetyckich, a także garść juweniliów (opublikowanych w prasie przed debiutem książkowym) i wybranych tekstów rozproszonych z czasopism literackich, które dotąd nie ukazały się w żadnym zbiorze. Całość otwiera nieprezentowany dotąd cykl liryczny Ziarno Całości, jako przedostatni w tomie umieszczony został również nieogłoszony cykl Nieuchronność, oba napisane zostały pomiędzy 2017 a 2018 rokiem. Niektóre utwory poddano drobnym korektom i zmianom.
Robert Mielhorski – poeta, krytyk literacki, historyk literatury, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Opublikował sześć tomów poetyckich, zbiór prozatorski Rozpadlina (1997) oraz książkę krytyczno-literacką „Na własny rachunek”. Teksty z międzyepoki lat 1989–1995 (1997). Wiersze ogłaszał m.in. w „Twórczości”, „Nowym Nurcie”, „Sycynie”, „Frazie”, „Kresach”, „Toposie”, „Wyspie”, ukazały się one także w antologiach, m.in. Macie swoich poetów, Antologia nowej poezji polskiej 1990–1999, Poza słowa. Antologia wierszy 1976–2006. W latach 1993–1995 związany jako redaktor z „Kwartalnikiem Artystycznym”. Jest autorem prac literaturoznawczych: Strategie i mity nowoczesności (Brzękowski, Lipska i inni) (2008), „Zawsze niezakończona przeszłość”. Dzieciństwo i jego sąsiedztwa w poezji polskiej drugiej połowy XX wieku (2017), Od Mieczysława Jastruna do Jerzego Broszkiewicza, czyli pisarz i jego dzieło wobec uwarunkowań nowoczesności (2018); redaktor i współredaktor książek zbiorowych, inicjator serii wydawniczej Oblicza Nowoczesnej i Ponowoczesnej Krytyki Literackiej. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz PEN Clubu.
Prowadzenie spotkania: Jarosław Jakubowski.
Wstęp wolny.

______________________
Kalendarz wydarzeń
 odbywających się w Bydgoszczy miej zawsze pod ręką dzięki aplikacji mobilnej (Android i iOS). 
______________________
Informacje o wydarzeniach przesyłajcie na adres wydarzenia@visitbydgoszcz.pl 
______________________
Bydgoskie Centrum Informacji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany miejsc, godzin i dat wydarzeń.

Strona wydarzenia na www.visitbydgoszcz.pl