logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kalendarium imprez

8th On Art Film Festival | day 4

2019-07-11 22:00
2019-07-11 23:59
Mózg
Film
Mózg

| FILM 1 - video art
Collage 11: (Dementia) 13 - reż. LuisCarlos Rodríguez, Hiszpania, 2019 (9 min)
Sceny z klasycznych czarno-białych filmów stają się inspiracją do opowiedzenia nowej historii.
| FILM 2 - video art
Ritual - reż. Clayton Beugeling, Kanadra, 2017 (11min)
Video art bada tworzenie mitów. Jak cykliczną historię urodzenia, transformację, oczyszczenie, śmierć i odrodzenie jest opowiedziane przez prowokacyjne zdjęcia i teksty liryczne.
| FILM 3 - video art
The Milkman - reż. Giovanni Sabbagh, Liban, 2017 (11min)
Mężczyzna rodzi się w surrealnym świecie, w którym próbuje stworzyć życie. Z każdym początkiem przychodzi koniec i w końcu rodzi się nowy początek.
| FILM 4 - dokument kat. performans
Greta Gratos - reż. Séverine Barde, Szwajcaria, 2018 (86 min)
Greta Gratos to diva: wciągająca, niepokojąca i poetycka. Greta to postać stworzona i ucieleśniona przez aktora Pierandré Boo. Piosenkarka, aktorka, publicystka i rzeczniczka spraw dla niej ważnych: zaprasza nas do zadawania sobie pytań o naszą własną tożsamość i różnorodność.
***
| FILM 1 - video art
Collage 11: (Dementia) 13 - dir. LuisCarlos Rodríguez, Spain, 2019 (9 min)
Scenes from classic black and white films become an inspiration to tell a new story.
| FILM 2 - video art
Ritual - dir. Clayton Beugeling, Canada, 2017 (11min)
Video art explores the creation of myths. How cyclical history of birth, transformation, purification, death and rebirth is told through provocative pictures and lyrical texts.
| FILM 3 - video art
The Milkman - dir. Giovanni Sabbagh, Liban, 2017 (11min)
A man is born in a surreal world in which he tries to create life. With each beginning comes the end and finally a new beginning is born.
| FILM 4 - document cat. performance
Greta Gratos - reż. Séverine Barde, Szwajcaria, 2018 (86 min)
Greta Gratos is a diva: addictive, disturbing and poetic. Greta is a character created and embodied by actor Pierandré Boo. Singer, actress, publicist and spokeswoman for matters important to her: she invites us to ask questions about our own identity and diversity.

______________________
Kalendarz wydarzeń
odbywających się w Bydgoszczy miej zawsze pod ręką dzięki aplikacji mobilnej (Android i iOS).    
______________________  
Informacje o wydarzeniach przesyłajcie na adres  wydarzenia@visitbydgoszcz.pl      
______________________  
Bydgoskie Centrum Informacji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany miejsc, godzin i dat wydarzeń.

Strona wydarzenia na www.visitbydgoszcz.pl