logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Zabytkowy gmach BZPOW czekają zmiany
Wkrótce rozpocznie się przebudowa zabytkowego gmachu Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na Szwederowie. Ogłosiliśmy przetarg na prace, które pozwolą zapewnić jego wychowankom jeszcze lepsze warunki i opiekę.


Dzięki nowej inwestycji obiekt przy ul. Traugutta zostanie dostosowany do funkcjonowania dwóch mniejszych placówek, które mają otoczyć wychowanków jeszcze lepszą opieką. Zgodnie z nowymi przepisami, placówki opiekuńczo wychowawcze nie powinny posiadać oddziałów większych niż 14-osobowe. Oprócz tej podstawowej zmiany projekt zakłada realizację szeregu innych robót.
W ramach projektowanej inwestycji przewidziano przebudowę, modernizację i zmianę sposobu użytkowania części mieszkalnej poddasza na funkcję biurową oraz przebudową wielu innych pomieszczeń. Zaprojektowano też  montaż schodołazu. Urządzenie umożliwi ono dostęp osobom niepełnosprawnym z poziomu spocznika schodów zewnętrznych na parter budynku. Przebudowane zostaną instalacje elektryczne i sanitarne. Wykonana zostanie wentylacja mechaniczna i instalacja klimatyzacyjna.

Przetarg ogłoszony

Obecnie trwa przetarg, który wyłoni wykonawcę prac. Ich zakończenie planowane jest w przyszłym roku. Na ich rozpoczęcie w tegorocznym budżecie zabezpieczono 5 mln zł. Ze względu na rządowe cięcia w finansowaniu samorządów Bydgoszcz złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji (remontu dachu) ze środków centralnych przeznaczonych na odbudowę zabytków. Więcej informacji o tej inicjatywie znajduje się TUTAJ.

Zacny fundator

Budynek został wzniesiony w latach 1905-07. Ufundował go radny Heinrich Dietz, który w swym testamencie ustanowił fundację na rzecz budowy domu sierot. Projekt wykonał miejski radca budowlany Carl Meyer, autor wielu innych wspaniałych gmachów zdobiących miasto. Obok domu mieszkalnego wzniesiono osobny budynek, mieszczący sale zabaw, gimnastyczną oraz pomieszczenia gospodarcze. Na potrzeby domu miasto przekazało przyległy teren o powierzchni 2 ha z przeznaczeniem na ogród warzywny i sad. Był to pierwszy Dom Sierot w Bydgoszczy. Budynek prawie przez cały okres użytkowany był z myślą o opiece nad dziećmi, które straciły rodziców. W okresie okupacji hitlerowskiej Niemcy urządzili w budynku siedzibę dla organizacji Hitlerjugend. W 1996 roku w ramach obchodów jubileuszu 650-lecia Bydgoszczy, na murze ogrodzenia umieszczono tablicę pamiątkową dedykowaną pamięci H. Dietza. Budynek główny od czasów powstania zachował prawie niezmieniony wygląd zewnętrzny. Trzypiętrowy gmach posiada historyzujące elewacje z czerwonej cegły, urozmaicone tynkowanymi płycinami. Jest piętrowy, podpiwniczony, z poddaszem, nakryty dachami dwuspadowymi. W 2019 roku konserwatorska prace przeprowadziliśmy przy elewacji (oczyszczenie i konserwację cegieł, wymianę uszkodzonych elementów oraz wymianę zapraw, które nie uwzględniały zabytkowego charakteru obiektu). Kosztowały one 170 tysięcy złotych.