logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Program rządowy "Aktywna tablica"Program „Aktywna tablica” – działania informacyjne Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” w 2021 roku

 Całkowita wartość projektu: 376 745,00 PLN
Wartość dofinansowania: 294 000,00 PLN
Źródło finansowania: budżet państwa
Termin realizacji projektu: w latach 2020-2024
W ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” szkoły otrzymują wsparcie finansowe,
umożliwiające wykorzystanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybieranych
przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami (m.in. interaktywne tablice i monitory)
w celu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Program uwzględnia w procesie wspierania szkół, również i te,
które realizują kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w tym uczniów z niepełnosprawnościami, dla których można zakupić specjalistyczny sprzęt
i oprogramowanie do diagnozy oraz terapii. Ponadto w ramach Programu szkoły mogą zakupić
laptopy wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu w czasie
rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, a także zestawy dla nauczycieli
do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.