logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Stypendia dla utytułowanych sportowców – rusza nabór
Rozpoczęliśmy przyjmowanie wniosków na stypendia sportowe na rok 2022. W mijającym roku wsparcie miasta otrzymywało 23 sportowców. Termin przyjmowania wniosków upływa 10 stycznia 2022 r.


Mijający rok pomimo trwającej pandemii i związanych z nią ograniczeń i utrudnień był bardzo udany dla bydgoskich sportowców. Stawali oni na podium igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy. Najważniejszą imprezą w tym roku były XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie i XVI Igrzyska Paraolimpijskie. Gospodarzem obu imprez, na których reprezentowało nas 16 olimpijczyków i 3 paraolimpijczyków z bydgoskich klubów było Tokio. Największe sukcesy odniosły lekkoatletka Iga Baumgart-Witan (Budowlany Klub Sportowy) - złota medalistka w sztafecie mieszanej 4x400 m i srebrna w sztafecie 4x400 m kobiet oraz kajakarka Helena Wiśniewska (CWZS Zawisza Stowarzyszenie Kajakowe) - brązowa medalistka w czwórce kobiet na dystansie 500 m.

W mijającym roku stypendyści otrzymywali stypendia z podziałem na dwie grupy: pierwsza to zawodnicy, których zawody odbyły się w 2020 r. i spełnili kryteria uchwały, druga to sportowcy, których wszystkie zawody międzynarodowe rangi igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy zostały odwołane lub przełożone i z inicjatywy Prezydenta Bydgoszczy w ramach wsparcia Uchwałą nr XXXI/728/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2020 r. przyznano stypendia. W tej grupie były m.in. nasze medalistki olimpijskie Iga Baumgart-Witan i Helena Wiśniewska.

Wysokość stypendiów obecnie wynosi od 400 do 2000 zł. Wnioski o stypendia może składać, tak jak dotychczas, klub sportowy, ale też sam zawodnik, rodzic lub opiekun prawny. Stypendia przyznawane są na rok, z wyjątkiem medalistów igrzysk olimpijskich, którym stypendium przysługuje przez 2 lata. W przypadku uzyskania dwóch lub więcej wyników sportowych w okresie roku przed przyznaniem stypendium, zawodnikowi przyznaje się jedno stypendium w kwocie za najwyższe osiągnięcie sportowe. Szczegółowe informacje tutaj.

Wypełnione wnioski prosimy składać w sekretariacie Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, ulica Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) do 10 stycznia 2022 r.

Warto wiedzieć

Od 2007 roku Bydgoszcz uhonorowuje najlepszych sportowców stypendiami. Od 2018 roku Prezydent przyznaje stypendia na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy nrLII/1086/17 z 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. Dodatkowo na podstawie znowelizowanej Uchwały nr LXVI/1403/18 Rady Miasta Bydgoszczy z 26 września 2018 r. do katalogu uprawnionych do ubiegania się o stypendium dołączono zawodniczki w ciąży i 6 miesięcy po urodzeniu dziecka. 

Uchwała określa katalog imprez i kwotę przyznawanego stypendium. Pieniądze przyznawane są zawodnikom uprawiającym dyscypliny olimpijskie w kategorii od juniora do seniora za sukcesy w poprzednim sezonie. Uprawnionymi do otrzymywania stypendiów są sportowcy, którzy osiągną sukces międzynarodowy na imprezach seniorskich: igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i Europy - zajmą miejsca 1-8, a na imprezach młodzieżowych U-23, juniorskich i Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich zdobędą medale.