logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Bydgoska Lokalna Grupa Działania Dwie RzekiStowarzyszenie jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców.
Misją Stowarzyszenia jest wzmacnianie i pobudzanie potencjału lokalnej społeczności Miasta Bydgoszczy dla pełniejszego zaspokojenia potrzeb i aspiracji mieszkańców, z zastosowaniem zasad
i założeń Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. W celu realizacji tej misji Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki" działa na rzecz obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (dalej LSR).

Obszar objęty LSR obejmuje swym działaniem następujące jednostki urbanistyczne Bydgoszczy: Śródmieście, Bocianowo, Okole, Wilczak, Błonie, Fordon I oraz Fordon II (w tym Stary Fordon).

Więcej informacji: http://lgd.bydgoszcz.pl/