logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Wyniki badania ankietowego dot. oceny realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy 2023 +Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania ankietowego dot. oceny realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy 2023 +

W związku z przystąpieniem przez Miasto Bydgoszcz do oceny stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy 2023 + (GPR), w marcu 2022 r. przeprowadzono badanie ankietowe.

Celem badania było poznanie opinii mieszkańców na temat oceny wdrażania GPR oraz aktualnych problemów i lokalnych potencjałów, a także potrzeb i oczekiwanych działań rewitalizacyjnych.

Wyniki badania ankietowego dot. realizacji GPR

Sprawozdanie z realizacji GPR za lata 2021-2022