logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

ZAKŁAD TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCHZakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK) jest instalacją umożliwiającą unieszkodliwiane odpadów komunalnych oraz jednoczesne wytwarzanie  energii elektrycznej i cieplnej dla mieszkańców. ZTPOK to zakład nowoczesny, bezpieczny dla ludzi i środowiska. Instalacja nie tylko unieszkodliwia, ale jednocześnie odzyskuje zawartą w odpadach energię, zamieniając ją na prąd i ciepło. W 2022 roku ilość wyprodukowanej energii elektrycznej wyniosła ponad 71 tys. MWh, a energii cieplnej ponad 610 tys. GJ. Łączna moc cieplna jaką jest w stanie wygenerować ZTPOK wynosi 27,7 MW z jednoczesnym udziałem mocy generowanej do sieci energetycznej na poziomie 9,2 MW. Ilości te mogą zapewnić ciepłą wodę, ogrzewanie i prąd elektryczny dla kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Bydgoszczy. Użyte w ekoelektrociepłowni rozwiązania oparte na zaawansowanych technologiach sprawiają, że Miasto może pochwalić się jednym z najnowocześniejszych systemów gospodarki odpadami w Polsce.

Elementy smart:
Zrównoważone gospodarowanie zasobami – funkcjonowanie ZTPOK zmniejsza fizycznie ilość odpadów komunalnych wytwarzając jednocześnie energię elektryczną oraz cieplną.

Strona internetowa dotycząca ZTPOK.