logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

SYSTEM SCADAMiejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. wykorzystuje system SCADA, monitorujący w czasie rzeczywistym 117 obiektów i punktów pomiarowych na sieciach miejskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego. Monitorowane są stacje uzdatniania wody, magistrale wodociągowe, pompownie wody, oczyszczalnia i przepompownie ścieków oraz wybrane kolektory ścieków sanitarnych i deszczowych. Monitorowanych jest łącznie kilkaset sygnałów pomiarowych przepływu, ciśnienia, parametrów fizyko-chemicznych wody, poziomu ścieków i wielkości opadów atmosferycznych oraz kilka tysięcy sygnałów sterujących i alarmowych. System umożliwia także zdalne zamykanie wybranych przepustnic na magistralach wodociągowych oraz zdalne sterowanie układów pompowych w przepompowniach ścieków.
System monitoringu wspomaga pracę dyspozytorów i służby pogotowia wodno-kanalizacyjnego, pracę służb eksploatujących sieć wodociągową, kanalizacyjną oraz pompownie wody i przepompownie ścieków nie posiadające stałej obsługi.

Elementy smart:
Warunki mieszkaniowe – szybsze reagowanie na ewentualne awarie pozwala mieszkańcom efektywniej korzystać z usług komunalnych bez zmniejszenia ich komfortu życia.
Bezpieczeństwo – system SCADA daje możliwość nadzorowania urządzeń i reagowania na ewentualne awarie co wpływa za bezpieczeństwo mieszkańców.