logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

MAPA AKUSTYCZNA MIASTAW 2022 r. wykonana została czwarta edycja „Strategicznej mapy hałasu miasta Bydgoszczy” ze stanem na 2021 r. Dzięki temu każdy mieszkaniec może uzyskać informacje czy mieszka w obszarze narażonym na przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. Jest to narzędzie przydatne zwłaszcza wtedy, kiedy rozważany jest zakup nowego mieszkania. Z mapy akustycznej korzystają również jednostki współpracujące z miastem, np. podczas planowania nowych inwestycji, czy też opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 
W ramach mapy akustycznej dostępny jest również system stałego, automatycznego monitoringu hałasu, który pracuje nieprzerwanie od 2012 r. Wyniki monitoringu wykorzystywane są m.in. do opracowywania kolejnych map akustycznych, a jednocześnie wskazują trendy zmian poziomu hałasu w wyznaczonych punktach.

Elementy smart:
Świadomość ekologiczna – każdy mieszkaniec analizując mapę akustyczną miasta może dowiedzieć się, gdzie w Bydgoszczy występują przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu oraz z hałasem jakiego rodzaju może mieć do czynienia na konkretnym obszarze.

Portal internetowy Mapy Akustycznej Miasta.