logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

KALKULATOR ZUŻYCIA ENERGII W GOSPODARSTWACH DOMOWYCHMiasto Bydgoszcz udostępniło mieszkańcom interesujące narzędzie w postaci kalkulatora zużycia energii w gospodarstwach domowych. Chcąc poznać koszty instalacji i eksploatacji różnych systemów grzewczych należy wybrać i określić kolejno: rodzaj/klasę energetyczną budynku, stopień jego zaizolowania, powierzchnię użytkową, liczbę osób w gospodarstwie domowym i rodzaj paliwa do ogrzewania budynku. W oparciu o te dane kalkulator wyświetla zestawienie obejmujące kolejno: całkowite roczne zapotrzebowanie na ciepło, zestawienie kosztów dla poszczególnych rodzajów paliwa (średni koszt instalacji i średni roczny koszt eksploatacji) i roczną wielkość emisji zanieczyszczeń (CO2, CO, pył zawieszony, SO2, NOX) dla różnych rodzajów paliwa. Jednocześnie zestawiono powyższe wielkości z danymi dla domu „pasywnego” (zeroemisyjnego).

Elementy smart:
Świadomość ekologiczna
– poprzez porównanie kosztów alternatywnych systemów grzewczych Miasto buduje świadomość ekologiczną mieszkańców i inwestorów oraz zachęca ich do stosowania paliw, które w mniejszym stopniu negatywnie wpływają na stan powietrza i jakość życia wszystkich Bydgoszczan.

Link do Kalkulatora zużycia energii w gospodarstwach domowych.