logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA W KPEC SP. Z O.O.KPEC Sp. z o.o. w codziennej pracy wykorzystuje liczne, nowoczesne rozwiązania technologiczne wspierające środowisko naturalne m.in.:
PORTAL ECL
ECL Portal to aplikacja pozwalająca na zdalne sterowanie układem ogrzewania. Portal zapewnia zarówno doświadczonym użytkownikom, jak i nowicjuszom łatwy dostęp do danych dotyczących wydajności układu, przyczyniając się do zmniejszenia kosztów obsługi i konserwacji.
ECL Portal to:

 • zwiększenie wydajności układu w dłuższej perspektywie,
 • większa świadomość i przejrzystość w kwestii oszczędzania energii,
 • podwyższenie poziomu obsługi i skrócenie czasu reakcji w sytuacjach alarmowych,
 • rozwiązywanie problemów bez konieczności fizycznego serwisowania układu ogrzewania.

SYSTEM STEROWANIA SIECIĄ CIEPLNĄ
System informatyczny służy do zbierania informacji z punktów sieci w czasie rzeczywistym, umożliwiając operatorowi podejmowanie właściwych decyzji. Objęte są nim takie obiekty jak:

 • źródła ciepła: elektrociepłownie należące do dostawców, ciepłownie, kilkanaście kotłowni gazowych,
 • przepompownie sieciowe,
 • komory ciepłownicze,
 • centrale cieplne i stacje zmieszania pompowego.

SYSTEM KONTROLI SIECI CIEPLNEJ
System Kontroli Sieci Cieplnej kompleksowo obsługuje analizę detekcji i lokalizacji awarii sieci ciepłowniczej.

SYSTEM INTERNETOWEJ PUBLIKACJI POMIARÓW
System Internetowej Publikacji Pomiarów  służy do efektywnej kontroli pracy węzłów ciepłowniczych poprzez przeglądarkę internetową. Pomiary z liczników wpisywane są do systemu bilingowego.

SYSTEM INFORMACJI WĘZŁÓW
Na smartfonach uruchomiona została aplikacja mobilna, za pomocą której identyfikuje się węzeł cieplny oraz wypełnia zdefiniowany formularz. Aplikacja pracuje pod systemem Android w wersji 4.0 lub wyższej. W węzłach cieplnych zamontowane zostały tag NFC w formie żelowych naklejek. Naklejone zostały zazwyczaj na drzwiach rozdzielnicy elektrycznej. Po pojawieniu się ekranu wejścia należy zeskanować tag, czyli zbliżyć telefon do naklejki.  Aplikacja odczytuje z tagu niepowtarzalny kod, który jest powiązany z danym węzłem. Sięga wówczas do konfiguracji odczytując dane węzła. Węzeł zostanie zidentyfikowany następuje przejście do ekranu formularza.

SYSTEM STEROWANIA WĘZŁAMI CIEPLNYMI
System telemetrii - Jedną z technologii służących zarządzaniu infrastrukturą jest system telemetrii, którego pierwsze elementy powstały w latach 80. XX wieku, a który jest cały czas sukcesywnie rozbudowywany. System ten służy do monitorowania oraz wizualizowania stanu pracy obiektów, sterowania nimi, archiwizowania danych i raportowania.
Objęte są nim takie obiekty jak:

 • źródła ciepła: elektrociepłownie należące do dostawców, ciepłownie, kilkanaście kotłowni gazowych,
 • przepompownie sieciowe,
 • kilkadziesiąt komór ciepłowniczych,
 • kilkanaście central cieplnych i stacji zmieszania pompowego,
 • ponad 2 000 węzłów ciepłowniczych.

System telemetrii umożliwia także dostarczanie klientom usługi monitoringu parametrów dostarczanego ciepła (wykorzystując technologie internetowe). W pracy ciepłowników wykorzystywane są także liczne przyrządy diagnostyczne.

SYSTEM GIS - KPEC Sp. z o.o. ponadto posiada System Informacji Przestrzennej (GIS) wykorzystywany do budowy cyfrowego modelu całego systemu ciepłowniczego. W Systemie GIS znajdują się między innymi: sieci ciepłownicze, węzły i źródła ciepła co pozwala na:
•    wykonywanie obliczeń hydraulicznych,
•    sprawne i efektywne zarządzanie pracą sieci ciepłowniczej,
•    optymalizację parametrów sieci ciepłowniczej,
•    optymalizację procesu podłączania nowych odbiorców,
•    tworzenie koncepcji zasilania nowych obszarów,
•    ewidencjonowanie i sprawne zarządzanie majątkiem Spółki.

PORTAL CLIMATIXS
Climatixs to aplikacja pozwalająca na zdalne sterowanie układem ogrzewania. Zapewnia zarówno doświadczonym użytkownikom, jak i nowicjuszom łatwy dostęp do danych dotyczących wydajności układu, przyczyniając się do zmniejszenia kosztów obsługi i konserwacji węzłów.

Elementy Smart:
Zrównoważone gospodarowanie zasobami – system umożliwia efektywniejsze sterowanie użyciem energii cieplnej, a tym samym oszczędniejsze gospodarowanie energią cieplną, m.in. poprzez szybszą lokalizację i usuwanie awarii sieci.
Warunki mieszkaniowe – portale zachęcają do oszczędzania energii i umożliwiają efektywniejsze sterowanie ogrzewaniem zarządcom nieruchomości, jak i właścicielom domów jednorodzinnych korzystających z ciepła miejskiego.
Świadomość ekologiczna – aplikacje pozwalają elastyczniej reagować na zmiany klimatyczne zachodzące na terenie miasta i ich konsekwencje.