logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

FOTOWOLTAIKA NA OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJMiasto Bydgoszcz zwiększa produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Coraz więcej szkół, żłobków, obiektów sportowych i budynków należących do miejskich jednostek organizacyjnych i spółek, zyskuje instalacje fotowoltaiczne. Miasto Bydgoszcz posiada w swoich zasobach 54 instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 1017,735 kW. Instalacje znajdują się również w zasobach spółek miejskich tj.:

  • BPPT – o mocy 30 kW,
  • budynek IDEA - o mocy 18,4 kW,
  • Centrum Technologiczne - o mocy 49,7 kW,
  • KPEC – 3 instalacje o mocy od 40 do 49 kW,
  • Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. - o mocy 49,5 kW,
  • LPKiW ,,Myślęcinek” w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej - o mocy 15,2 kW,
  • Centrum Rekreacji „Astoria” - o mocy 137 kW.


Elementy Smart:
Zrównoważone gospodarowanie zasobami
– system instalacji fotowoltaicznych pozwala korzystać z odnawialnej energii słońca, ograniczając tym samym zapotrzebowanie na energię elektryczną produkowaną w elektrowniach opartych na paliwach kopalnych. Obniża także emisję gazów cieplarnianych.