logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

ZINTEGROWANE PUNKTY RATOWNICTWA WODNEGOZintegrowany Punkt Ratownictwa Wodnego (ZPRW) jest to instalacja, w skład której wchodzi rzutka i koło ratownicze w zamykanej obudowie, kamera obrotowa wideo monitoringu miejskiego oraz alarm świetlno – akustyczny. Punkty zlokalizowane są na nabrzeżu rzeki Brdy. Ponadto w Miejskim Studiu Monitoringu Wizyjnego zamontowany jest zintegrowany z całością alarm. Po otwarciu obudowy sprzętu ratowniczego w celu jego użycia uruchamia się sygnał dźwiękowy i świetlny, a kamera monitoringu automatycznie ustawia się w takiej pozycji, aby rejestrować obraz w obrębie omawianego punktu. Jednocześnie uaktywnia się alarm dla operatorów kamer w Miejskim Studiu Monitoringu Wizyjnego. W Bydgoszczy aktualnie istnieją 2 takie punkty: na Rybim Rynku oraz Wyspie Młyńskiej. W najbliższym czasie planowane jest zainstalowanie dodatkowych 3 punktów ZPRW na nabrzeżu Wisły w Starym Fordonie.

 
Elementy smart:
Bezpieczeństwo - skrócenie czasu reakcji służb, możliwość udzielenia bezpośredniej pomocy osobom tonącym