logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

SYSTEM KART BYDGOSKICHUdogodnieniem dla mieszkańców, mającym na celu aktywizację różnych grup bydgoszczan oraz promocję miejsc im przyjaznych, jest funkcjonujący w mieście system kart, będących potwierdzeniem korzystania z wybranych programów społecznych.
Należą do nich:

  1. Bydgoska Karta Młodzieży – uprawnia do zniżek i promocji oferowanych przez partnerów programu m.in. w zakresie usług gastronomicznych, zdrowia, sportu, kultury i rozrywki, nauki jazdy. Uprawnionymi do korzystania z Programu są uczniowie publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie miasta, czyli w praktyce także osoby spoza Bydgoszczy. Dzięki działaniom zawartym w Programie upowszechnia się koncepcja aktywnego życia młodego człowieka i jego współistnienia w społeczeństwie obywatelskim.
  2. Bydgoska Karta Seniora 60+ oraz Metropolitalna Karta Seniora 60+ – dwa bliźniacze projekty, które umożliwiają starszym mieszkańcom Bydgoszczy uzyskanie zniżek w wielu instytucjach i firmach zlokalizowanych odpowiednio na terenie miasta oraz gmin zrzeszonych w ramach Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz. Program jest realizowany w wielu obszarach, m.in. w zakresie edukacji, kultury, sportu, rekreacji, zdrowia i rehabilitacji. Uprawnionymi do korzystania z Programu są osoby, które osiągnęły wiek 60 lat. Realizacja programu przyczynia się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów oraz upowszechniania koncepcji aktywnego starzenia się i promowania firm i miejsc przyjaznych seniorom.
  3. Bydgoska Karta Rodzinna 3+ – uprawnia do korzystania z ulg i zniżek oferowanych przez instytucje miejskie oraz partnerów prywatnych, w tym m.in. w żłobkach i przedszkolach miejskich oraz w wybranych placówkach niepublicznych, a także szeregu innych z zakresu ochrony zdrowia, gastronomii oraz zakupu wybranych towarów i usług. W Programie mogą uczestniczyć rodziny, w tym rodziny zastępcze składające się z rodziców, jednego rodzica lub opiekuna, mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Funkcjonowanie Programu przyczynia się do promowania modelu dużej rodziny i kształtowania jej pozytywnego wizerunku, wspierania dużej rodziny w realizacji zdolności, umiejętności i zainteresowań jej członków oraz wyrównywania szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem.
  4. Bydgoska Karta Miejska – to karta, na której mieszkańcy Bydgoszczy mogą kodować elektroniczne bilety okresowe bydgoskiej komunikacji zbiorowej. BKM ma format tradycyjnej karty bankomatowej. Na awersie karty znajduje się miejsce na zdjęcie, imię i nazwisko użytkownika oraz numer identyfikacyjny karty. Wewnątrz karty znajduje się elektroniczny układ pamięciowy, na którym zapisywane są dane użytkownika karty oraz elektroniczne bilety komunikacji. BKM jest kartą zbliżeniową (bezstykową) co oznacza, że aby z niej skorzystać (kupić bilet, sprawdzić jego ważność), wystarczy ją zbliżyć do odpowiedniego urządzenia, które ją odczyta (automat biletowy, terminal w punkcie sprzedaży biletów, tzw. sprawdzarka używana przez kontrolerów biletów).
  5. Bydgoska Karta Turysty – to projekt, którego celem jest ułatwienie turystom zwiedzanie miasta. Dzięki wykupieniu pakietu turysta otrzymuje szereg darmowych usług i atrakcyjnych rabatów w obiektach gastronomicznych, kulturalnych oraz rozrywkowych. Karta dostępna jest w wersji mobilnej, w wygodnej i łatwej w użytkowaniu aplikacji.
  6. Metropolitalna Karta Uczniowska – to karta, która umożliwi uczniom skorzystanie z komunikacji miejskiej zarówno na liniach międzygminnych jak i w komunikacji publicznej na terenie Bydgoszczy. To rozwiązanie poprawi atrakcyjność transportu zbiorowego. Oznacza ono, że uczniowie dojeżdżający do Bydgoszczy będą podróżować miejskimi autobusami i tramwajami na takich samych zasadach jak bydgoscy uczniowie: bilet okresowy w cenie 10 zł (miesięczny lub 30-dniowy) i 100 zł (roczny). Koszty tego rozwiązania poniosą gminy, które będą wydawały MKU: Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Białe Błota, Sicienko i Dąbrowa Chełmińska, Mrocza, Sicienko a od września 2023 również Solec Kujawski.
  7. Metropolitalna Karta Malucha – to karta, która umożliwi dzieciom w wieku od 4 do 7 lat skorzystanie z komunikacji miejskiej zarówno na liniach międzygminnych jak i w komunikacji publicznej na terenie Bydgoszczy, na zasadach identycznych jak Metropolitalna Karta Uczniowska.


Elementy smart:
Spójność społeczna – system zniżek wspiera osoby uprawnione, tworząc dla tych grup mieszkańców dogodne warunki życia oraz umożliwia aktywne spędzanie czasu.

Strona internetowa Bydgoskiej Karty Młodzieży.
Strona internetowa Bydgoskiej Karty Seniora.
Strona internetowa Bydgoskiej Karty Rodzinnej.
Strona internetowa Bydgoskiej Karty Miejskiej.
Strona internetowa Bydgoskiej Karty Turysty.
Strona internetowa Bydgoskiej Karty Uczniowskiej.
Strona internetowa Bydgoskiej Karty Malucha.