logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

RADAROWY SYSTEM POMIARU POZIOMU RZEKI BRDYW celu dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców w Bydgoszczy zainstalowano system radarowego pomiaru poziomu rzeki Brdy. Rozwiązanie oparte jest o radarowy czujnik OTT RLS służący do bezkontaktowego pomiaru poziomu wód powierzchniowych. W mieście zainstalowane zostały dwa czujniki RLS: na moście drogowym przy ul. Bernardyńskiej oraz na moście kolejowym w Brdyujściu. Aktualne oraz archiwalne odczyty poziomu rzeki Brdy dostępne są poprzez dedykowany serwis internetowy. Rozmieszczenie czujników pozwala na zarejestrowanie wezbrania, którego źródłem jest tzw. „cofka” od rzeki Wisły. Sytuacja taka ma miejsce, gdy poziom wody w Wiśle przekracza stan Brdy i woda z Wisły wlewa się do koryta Brdy.

 
Elementy smart:
Bezpieczeństwo – stały monitoring stanu wód rzeki Brdy pozwala na podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta i wczesne ostrzeganie o możliwości wystąpienia zjawisk powodziowych.