logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

MONITORING MIEJSKISystem miejskiego wideomonitoringu wizyjnego jest to narzędzie umożliwiające poprawę bezpieczeństwa publicznego. Głównym zadaniem systemu jest wsparcie Policji i Straży Miejskiej w zwalczaniu przestępstw i wykroczeń. W miejscach, w których funkcjonuje wideomonitoring notuje się spadek liczby czynów zabronionych.
Ponadto, dzięki analizowaniu zapisów z kamer istnieje możliwość uniknięcia dewastacji oraz udzielenia pomocy medycznej osobom znajdującym się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia.
 
Na koniec 2022 r. miasto dysponowało 290 kamerami włączonymi do Systemu Miejskiego Wideomonitoringu (obrotowymi i stacjonarnymi), działającymi przez 24 h na dobę. Kolejne kamery montowane są w ramach nowych inwestycji, a także zadań zgłaszanych przez mieszkańców w Programie Bydgoski Budżet Obywatelski.

Monitoring wizyjny znajduje się również w ponad stu bydgoskich placówkach oświatowych, ułatwiając utrzymanie bezpieczeństwa i porządku na ich terenie.

Elementy smart:
Bezpieczeństwo – obecność kamer w mieście powoduje spadek przestępczości oraz innych negatywnych zjawisk społecznych, a pośrednio zwiększają poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i osób odwiedzających Bydgoszcz.