logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Bydgoska Koperta ŻyciaProgram „Bydgoska Koperta Życia” skierowany jest głównie do samotnych osób starszych oraz przewlekle chorych. Celem Programu jest umożliwienie służbom medycznym szybszego i łatwiejszego podejmowania akcji ratunkowej w sytuacji zagrożenia życia, dzięki dostępnej w miejscu zamieszkania podstawowej informacji medycznej zawartej w plastikowej kopercie i umieszczonej w ustalonym z ratownikami miejscu - w lodówce. Zgodnie z ustaleniami podjętymi ze służbami ratunkowymi chętnych seniorów zaopatrzono w tzw. Bydgoskie Koperty Życia, tj. plastikowe opakowanie zawierające najważniejsze informacje dotyczące stanu zdrowia, przewlekłych chorób i przyjmowanych leków. W środku znajdują się także dane osobowe oraz kontakt do bliskich. Kopertę należy umieścić w lodówce, a jej drzwi oznaczyć naklejką informującą: „Tu znajduje się Bydgoska Koperta Życia” (naklejka jest częścią pakietu). Zespoły ratownictwa medycznego w Bydgoszczy znają zasady programu i wiedzą, że w przypadku udzielania pomocy osobie nieprzytomnej, mogą szukać ważnych informacji o pacjencie w tym miejscu.

Elementy smart:
Zdrowie i bezpieczeństwo – umieszczenie w oznaczonym miejscu wszystkich podstawowych informacji o stanie zdrowia osoby samotnej umożliwia służbom medycznym udzielanie skutecznej pomocy w przypadku zagrożenia jej życia.

Strona internetowa z informacjami szczegółowymi projektu.