logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE (ITS)ITS jest rozwiązaniem integrującym transport publiczny i ruch pojazdów samochodowych. Podstawowym celem działania systemu w mieście jest dążenie do skrócenia czasu przejazdu komunikacją tramwajową i pojazdami samochodowymi. Jego zadaniem jest również zwiększenie przepustowości ulic, poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ilości spalin i redukcja kosztów związana z utrzymaniem i renowacją nawierzchni.
Bydgoski ITS składa się z 4 podsystemów, obejmujących:

  • sterowanie ruchem z monitoringiem wizyjnym,
  • zarządzanie transportem publicznym z dynamiczną informacją przystankową,
  • informację parkingową,
  • naprowadzanie pojazdów na drogi alternatywne.

System jest sukcesywnie rozbudowywany. W 2022 r. były do niego włączone m.in. 98 sygnalizacji świetlnych oraz 235 przystanków komunikacji miejskiej. Ponadto zyskuje również nowe funkcje, do których należy m.in. publikowanie na tablicach informacyjnych ITS (prezentujących rozkład jazdy) komunikatów o osobach poszukiwanych przez Policję. Pozwala to na bardzo szybkie rozpowszechnienie informacji wśród mieszkańców.

Elementy smart:
Infrastruktura ICT – zastosowane nowoczesne rozwiązania technologiczne (w tym szczególnie dynamiczna informacja przystankowa, tablice informujące o natężeniu ruchu i utrudnieniach, rozbudowany monitoring wizyjny) ułatwiają mieszkańcom przemieszczanie się po mieście.
Zrównoważone systemy transportowe – uruchomienie ITS przyczynia się do poprawy funkcjonalności istniejących w mieście rozwiązań transportowych, w tym poprawiają komfort i szybkość podróżowania.
Bezpieczeństwo – szybkie dotarcie z informacją do jak największej liczby mieszkańców miasta.

Portal internetowy bydgoskiego systemu ITS.