logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

KLASTRYW Bydgoszczy na koniec 2022 r., w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowanych było 9 klastrów. Aktywne w działaniu i budowaniu sieci współpracy były 4 klastry, w których łącznie na koniec 2022 r. współpracowały 222 podmioty. Wśród członków klastrów 84,2% stanowiły firmy, a instytucje, takie jak jednostki naukowe, badawczo-rozwojowe oraz instytucje otoczenia biznesu 15,8%.

Elementy Smart:
Rynek pracy, integracja międzynarodowa – działalność klastrów ma na celu integrację środowiska przedsiębiorców pochodzących z tego samego lub pokrewnych sektorów, reprezentację ich interesów na zewnątrz, jak również stworzenie sieci powiązań biznesowych ułatwiających funkcjonowanie firm, dostęp do kadr, rozwój technologiczny i zwiększenie innowacyjności produkcji.

Strona internetowa Bydgoskiego Klastra Przemysłowego 

Informacje dotyczące Bydgoskiego Klastra Informatycznego

Strona internetowa Agro Klastra Kujawy

Strona internetowa Klastra Przemysłów Kreatywnych