logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

BYDGOSKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. (BPPT) to jeden z największych parków przemysłowo-technologicznych w Polsce. Rozciąga się na powierzchni 286,4 ha, w tym 46 hektarów to obszar Podstrefy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. BPPT pobudza przedsiębiorczość i kreujemy nowe miejsca pracy poprzez tworzenie korzystnych warunków inwestowania dla firm. Przygotowuje i oferuje tereny inwestycyjne na sprzedaż oraz pod dzierżawę. Spółka podejmuje szereg działań obejmujących m.in. wydzielenie i podział geodezyjny działek, badania hydrogeologiczne gruntów, budowę nowej i rozbudowę już istniejącej infrastruktury.

Przedsiębiorczość, rynek pracy – działalność BPPT ułatwia firmom inwestycje na terenie miasta i wejście na rynek z produktami i nowymi rozwiązaniami technologicznymi.

Strona internetowa Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.