logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

BYDGOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SP. Z O.O.



Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. (BARR) to instytucja otoczenia biznesu, działająca na zasadach „non profit”. Powołana została przez Miasto Bydgoszcz, w celu szeroko rozumianego wsparcia inwestorów i przedsiębiorców oraz promocji gospodarczej.
Zadania Agencji koncentrują się na kompleksowym wsparciu procesów inwestycyjnych w mieście, na każdym etapie ich realizacji, a także pomocy dla przedsiębiorców w ramach opieki poinwestycyjnej.
Działania podejmowane przez spółkę służą przyciąganiu nowych inwestycji tworzących miejsca pracy, promocji gospodarczej miasta Bydgoszczy oraz stymulowaniu lokalnej gospodarki w tym kreowaniu postaw przedsiębiorczych. Oferta Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego jest efektem konsekwentnie realizowanej polityki wsparcia inwestycji i przedsiębiorców przez Miasto Bydgoszcz.

Elementy Smart:
Przedsiębiorczość – działalność BARR wspiera lokalną gospodarkę, inwestorów i przedsiębiorców oraz wzmacnia promocję gospodarczą miasta i regionu.

Strona internetowa Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego