logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Szkoła Otwarta i Tolerancyjna – Celem projektu jest stworzenie wspólnej platformy działań dla społeczności uczniów, promując postawę tolerancji, otwartości na ludzi bez względu na pochodzenie, rasę, wygląd, poglądy, wyznanie, status społeczny i materialny. Cieszący się niesłabnącą popularnością wśród dzieci i młodzieży z bydgoskich szkół program służy uwrażliwieniu młodych ludzi na zagadnienie różnorodności, akceptacji i wielokulturowości. Wspomaga również rozwój empatii u młodzieży i kształtowanie postawy opartej na szacunku dla innej osoby. Działalność opiera się na filarach tzw. Tarczy (ang. SHIELD – Samoświadomość, Humanizm, Intelekt, Empatia, Ludzkość, Demokracja).

Elementy Smart:
Aktywni obywatele – projekt ułatwia zaangażowanie młodzieży w działalność prospołeczną, kształtując jednocześnie postawę otwartość i tolerancji.

Link do strony PROJEKTU.